114 000 til aktiviteter for ungdom

Ungdommens fylkesting deler ut ut 114.000 til aktiviteter for ungdom rundt om i fylket. Søknadsfristen er 1. mars.
Sist oppdatert 22.01.2019

Formål:

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i og rekruttering til lokale ungdomsråd.

De som kan søke:

Organisasjoner for eller med ungdom, enkeltpersoner eller grupper i Hedmark som ønsker å gjøre en innsats for ungdom i alderen 13 til 25 år.

Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.

Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som systematisk begrenser enkeltmenneskers rettigheter som følger av etnisitet, kjønn, legning eller øvrige grunner til å forskjellsbehandle et individ.

Dette kan det søkes midler til:

 • Tiltak i Hedmark for ungdom mellom 13 og 25 år
 • Tiltak som kommer en større gruppe ungdom til gode
 • Det gis ikke tilskudd til drift
 • Hva legger UFT vekt på?
 • Tiltak og søknader som involverer lokale ungdomsråd blir prioritert
 • UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål
 • Aktivitetsfremmende tiltak

Søknaden må inneholde:

 • Hvem som søker
 • Hva penger skal brukes til; handlingsplan
 • Budsjett
 • I søknaden må det oppgis totalkostnaden for tiltaket, om søker har egne midler, om søker vil få tilskudd andre steder, og om ungdom /andre stiller opp med dugnadsinnsats.

 

Søknad må leveres via elektronisk søknadsskjema. 

Slik søker du

Send søknaden elektronisk

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg "Søknadsskjema for midler til ungdomsaktiviteter".

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?