1,3 millioner kroner til oppdrett av røye

Klosser Innovasjon får 1,3 millioner kroner fra Hedmark fylkeskommune til videreføring av prosjektet «Oppdrett av norsk røye – en næringsmulighet i Hedmark».
Sist oppdatert 27.05.2019
Per-Gunnar Sveen og Karina Hauge Johansen
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og prosjektleder for røyeprosjektet i Klosser Innovasjon Karina Hauge Johansen. Foto: Kate Langsethagen

Røyeprosjektet skal være en langsiktig satsing og forventes å gi et stort antall arbeidsplasser i hele fylket, spesielt i utkantene.

- Vi er opptatt av framtidige, grønne arbeidsplasser. Vi satser mye på utvikling innenfor skog og det som kommer fra jorda, men vi har også mulighet til fiskeoppdrett i Innlandet, og den muligheten skal vi gripe, sier fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen.

Arbeidet i prosjektet begynner å gi resultater. 9 personer har eller er i ferd med å sende inn konsesjonssøknad for å sette i gang med oppdrett av røye.

Klosser Innovasjon har som oppgave å bidra til etablering av kompetansearbeidsplasser i hele Hedmark. Gjennom røyeprosjektet har Klosser påtatt seg ansvaret for å bygge en helt ny næring i Innlandet.

Dette er et svært omfattende prosjekt hvor Klosser arbeider parallelt på flere områder. Grovt sett kan arbeidet som gjøres deles i fire hovedområder:

  1. Avlsprogrammet som har til formål å avle frem en produksjonsfisk med sen kjønnsmodning, god veksthastighet og motstandsdyktighet mot sykdom.
  2. Mobilisering av fremtidige røyeoppdrettere.
  3. Kompetanseutvikling på landbasert røyeoppdrett.
  4. Nettverksbygging både innad mot nåværende og fremtidige røyeoppdrettere, og mot landbasert oppdrett av marine fiskeartersom sjøørret, laks og rognkjeks.

I 2019 skal det arbeides innenfor disse fire områdene. I tillegg skal Klosser utvikle og tilrettelegge for byggingen av et moderne og nasjonalt avl-, kurs- og kompetansesenter for landbasert oppdrett av røye.

Saken ble vedtatt i fylkesrådet i april. Les hele saken: sak 67/19