1,5 millioner kroner til verneverdige bygninger

30 tiltak får til sammen drøyt 1,5 millioner kroner av fylkeskommunens tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg.
Sist oppdatert 17.04.2018
Dør på Nybergsund Bakeri, Trysil.
Et bakeri i Nybergsund i Trysil har fått 60 000 kroner for å fjerne råte og sopp i gulv og himling. Foto: Agnethe Jovall

Tilskuddene varierer fra 35 000 til 90 000 kroner per tiltak.

Fylkesrådet har prioritert etter følgende kriterier: objektets verneverdi, tiltakets viktighet, effekt i form av økt kunnskap, kompetanse og verdiskaping. I tillegg har de vektlagt regionale hensyn og forankring i regionale planer.

Det kom til sammen inn 67 søknader fra 21 kommuner med et samlet søknadsbeløp på 6,2 millioner kroner.

Her ser du hvilke tiltak som får midler og mer informasjon om saken (sak 54/18)