162 forslag til fylkesvåpen

Alle har vært invitert til å komme med forslag til hvordan fylkesvåpenet for nye Innlandet fylkeskommune skal være.
Sist oppdatert 20.06.2018
Flere forslag til fylkesvåpen

Innen fristen har det kommet 162 forslag.

Nå skal en jury vurdere innspillene og plukke ut noen av innspillene som tre inviterte grafiske byråer skal bruke som inspirasjon til å utforme et endelig forslag.

Deretter vil juryen plukke ut ett eller flere av byråenes forslag for endelig beslutning i fylkestingene i Hedmark og Oppland i oktober.

Se alle forslagene på innlandetfylke.no