1,8 millioner kroner til Ungt Entreprenørskap

Hedmark fylkeskommune gir 777 000 kroner i tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap, som kommer på toppen av driftstilskuddet på 1 023 000 kroner.
Sist oppdatert 14.05.2018
To jenter foran en kalvebørste som henger på en vegg
Gina Måntrøen og Marita Myrene er 2 av 6 elever i Ferdinand UB på Storsteigen videregående skole, som ble kåret til beste ungdomsbedrift på fylkesmessa i mars 2018. I bakgrunnen henger UB-ens produkt, en kalvbørste. Foto: Ungt Entreprenørskap Hedmark

- Entreprenørskap er et viktig regionalt og nasjonalt satsningsområde, og Ungt Entreprenørskap Hedmark gir ungdom i hele fylket en gylden mulighet til å praktisk prøve seg som «gründere». Dette er noe vi trenger, og på sikt håper vi at det bidrar til at flere hedmarkinger tørr å satse og starte for seg selv, sier fylkesråd for næring Thomas Breen.

Ungt entreprenørskap er en viktig aktør, blant flere, som bidrar til at det jobbes mer med innovasjon, og nyskaping i både utdanning og næringslivet.

- Ungt Entreprenørskap viser til gode elevtall og god deltakelse. Dessverre har aktiviteten gått noe ned de siste årene, og antall elev-, ungdoms- og studentbedrifter svinger. Nå gjør UEH en ekstra innsats for å at alle elever skal ha forsøkt å drive en eller form for bedrift. Vi har trua på at det er mest å hente på bedriftsprogrammene, og at det gir større læringsutbytte enn deltakelse på dagsprosjekt, sier Breen.

Blant annet har UEH satt som mål at alle elever i fylket skal ha deltatt på ett eller flere bedriftsprogram i løpet av utdanningen og at tilbudet skal være tilgjengelig på alle skoler i fylket.

Ved tildeling av tilskudd til UEH i 2016, la fylkesrådet vekt på UEH må arbeide for at private aktører bør ta en større del av kostnadsøkningen. UEH er i gang med dette arbeidet, og fylkesrådet er opptatt av at det jobbes videre for å øke andelen private finansiering av UEH.

Saksdokumentene finner du her.

Kontaktinformasjon:

Fylkesråd Thomas Breen, tlf.: 479 75 340