1 million kroner til barn og unge

21 søkere i Hedmark får til sammen litt over 1 million kroner til aktiviteter for barn og unge og støtte til drift.
Sist oppdatert 21.01.2019
To øver på skuespill med tilskuere

Det jobbes godt i barne- og ungdomsteatermiljøene i Hedmark. Fylkesrådet ønsker derfor å støtte opp om teatrene som har søkt med tilnærmet omsøkt beløp.

Det største enkelttilskuddet får Norges jeger- og fiskerforbund med 120 000 kroner til videreføring av jakt- og fiskeskoler og fylkesleir for ungdom i 2019. I tillegg får forbundet 10 000 kroner i grunnstøtte, som er støtte til drift og administrative kostnader.

Tilsagnene er fordelt på følgende områder:

  • Musikk- og sangorganisasjoner: 415 000 kroner
  • Friluftslivsaktivitet for barn og ungdom: 300 000 kroner
  • Barne- og ungdomsteater: 95 000 kroner
  • Religiøse organisasjoner: 45 000 kroner
  • Annet: 150 000 kroner
Tilskudd til frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktivitet
SøkerTiltakGrunnstøtteAkt.støtte
Østlandets Baptistungdom Høstleir 2019 10 000 5 000
Kulturkoblingen Innlandet rocker 2019 0 80 000
Hedmark krets av Norges speiderforbund Temahelg, lederutvikling, kretsens dag 10 000 35 000
Foreningen Ubarka Tømmerstock Bandutvikling: Tømmerstock Ubarket 2019 0 20 000
Norges jeger- og fiskerforbund Videreføring av Jakt- og fiskeskoler, Fylkesleir for ungdom 2019 10 000 120 000
Hedmark Sjakkrets Ungdom Treningssamlinger, mesterskap, ledersamling – skolering 10 000 40 000
Hedmark Folkemusikklag Hedmark Juniorspelemannslag, Hedmark Juniordanselag, Seminar for unge folkemusikere og dansere 10 000 50 000
Glåmdal krets av Norges speiderforbund Småspeiderhelg, høsthaik, vintertur 10 000 30 000
Hamar Amatørteater Drifting og oppsetting av forestilling for ungdomsgruppa, drifting og oppsetting av forestilling for barnegruppa 0 40 000
Norges Musikkorps Forbund Hedmark/Oppland Sommerkurs 2019 10 000 100 000
4H Hedmark Prosjekt synliggjøring, styrevervopplæring, fylkesleir 10 000 80 000
Østnorsk Jazzsenter Innlandet ungdomsjazzorkester 0 75 000
Hedmark og Oppland krets av Norges KFUK-KFUM - speidere Kretsbannerkonkurranse, Breleir, Vintertråkk 10 000 20 000
Hamar og Hedemarken Turistforening Barne- og ungdomsleire, åpne familiedager, barnas turlag, DNT ung tirsdager 10 000 45 000
Acta Region Øst, avd. Hedmark Head up, adventsleir, snøleir 10 000 5 000
Defrost Youth Choir Vokalpedagog 10 000 50 000
Brøttum Brass Ensemblespill ungdom 0 10 000
Elverum barnemusikkteater Teateroppsetning høsten 2019, innleie av band til forestillingen 0 35 000
Framfylkingen i Hedmark Aktivitetsdager- fellesskap og tilhørighet 10 000 10 000
Alfarheim lille friteater  Narnia 0 20 000
Hedmark Søndagsskolekrets Ledertrening og samlinger for barn og unge 10 000 5 000

Formålet med støtteordningen er å stimulere til utvikling av evner, ferdigheter og deltakelse blant barn og unge (til og med 25 år) innenfor kulturfeltet. Organisasjoner må ha barne- og ungdomsarbeid som hoveddel av sin virksomhet, for å søke tilskudd.

Støtte gis til kulturaktiviteter og støttes beregnes ut fra planlagte, kostnadsberegnede aktiviteter for barn og ungdom. Det gis støtte til inntil tre aktiviteter.

Saken ble vedtatt i fylkesrådet 21. januar.

Les hele saken (02/19)