2 millioner kroner til friluftsliv

21 friluftslivstiltak får til sammen 1,2 millioner kroner. Dessuten får 4 kommuner til sammen 900 000 kroner innenfor ordningen statlig sikrede friluftsområder.
Sist oppdatert 17.04.2018
Flere personer på tur i naturen

Tilskudd til friluftsaktivitet skal bidra til å øke deltakelsen i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige friluftslivstiltak for alle grupper i befolkningen. Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner.

Det kom inn 41 søknader med en total søknadssum på 2 775 500 kroner.

Det blir primært gitt tilskudd til tiltak som stimulerer til aktivitet som organiserte turer, friluftslivsleire og praktiske kurs.

Når det gjelder ordningen for tiltak i statlig sikra friluftsområder skal denne bidra til mer aktivitet i disse områdene. Det er bare kommuner som kan søke.

Det var 7 søkere med en samlet søknadssum på 3 471 000 kroner.

De 4 kommunene som fikk søknaden innvilget er Ringsaker, Elverum, Nord-Odal og Åsnes. Ringsaker fikk mest: 525 000 kroner for å etablere et badeanlegg for funksjonshemmede i Mjøsparken.

Se alle som har fått midler til friluftsliv, fylkesrådets sak 52/18