2 pedagogiske priser til Storhamar videregående skole

I år deler Hedmark fylkeskommune ut 4 pedagogiske priser. Både læreren og en av elevene er knyttet til Storhamar videregående skole.
Sist oppdatert 05.12.2018
Jens Wilhelm Lindstad og Marte Kjønniksen
Jens Wilhelm Lindstad og Marte Kjønniksen synes det er gøy at innsatsen de har gjort blir satt pris på. Foto: Marit Thobiassen Strande

Marte Kjønniksen var elev på vg2 yrkesfag på Storhamar videregående skole i fjor. Til tross for lærevansker har hun gjennom målrettet innsats realisert drømmen om å bli institusjonskokk. Nå jobber hun som lærling i Hamar kommune.

- Det er vanskelig å beskrive det, men jeg er veldig glad, sa Marte Kjønningsen på pressekonferansen onsdag.

Hennes råd til andre med lærevansker er å ikke gi opp og å tro på seg selv.

- Det finnes alltid en vei du kan gå for å få til det du vil, sier hun og avslører av premiepengene skal gå til førerkort.

Inspirerende mattelærer

Også pedagogprisen går til Storhamar videregående skole, til matematikklærer Jens Wilhelm Lindstad. Han får prisen for en særlig evne til å motivere og inspirere elever som sliter i faget. Ved en praktisk tilnærming og bruk av nye, digitale verktøy får elevene mestringsfølelse og de forstår nytteverdien av å lære matematikk, står det i begrunnelsen.

- Det var overraskende, jeg ble litt satt ut, men det er gøy å bli satt pris på sa Lindstad på pressekonferansen.

Han mener det er viktig at lærere er åpen for det som finnes av metoder og muligheter.

- Dessuten er det viktig å bygge relasjoner - å bli kjent med enkeltelevene, sier han og legger til at det finnes ikke noen fasit.

- Alle lærere må finne noe som passer for seg og elevgruppa en har. Det er ikke slik at det som fungerer for en elevgruppe automatisk fungerer for en annen.

Studier i Nederland

Vinneren av pedagogisk pris avgangselev på studieforberedende er Erle Eide Nyhus. Hun gikk IB-linja på Elverum videregående skole i fjor og oppnådde hele 40 av 45 mulig poeng.

I tillegg til gode faglige resultater har hun utvist et brennende engasjement som inspirerer andre elever til å ta del i politisk og humanitært arbeid. Hun har blant annet vært med å bygge opp Model European Parliament ved Elverum videregående skole, hun er utnevnt som blogger i FNs ungdomspanel og hun har deltatt i Operasjon Dagsverk-komiteen.

Erle Eide Nyhus studerer nå internasjonal rett ved universitetet i Groeningen i Nederland.

Ettertraktet lærling

Den andre eleven på vg2 yrkesfag som får pris er Herman Smaaberg. Han gikk på Stange videregående skole i fjor. Med kun karakterene 5 og 6 på vg2 og svært lite fravær var han en ettertraktet lærling som fikk tilbud fra flere lokale lærebedrifter uten å søke læreplass. Han brukte også fritiden sin til faglig utvikling ved å dele informasjon og lage instruksjonsvideoer om betong på læringsplattformen.

Les juryens begrunnelse

Begrunnelser pedagogiske priser skoleåret 2017/2018

Begrunnelser pedagogiske priser 2018 - for utskrift eller nedlastning.pdf

Begrunnelsene slik de ble lest opp av fylkesråd Aasa Gjestvang på pressekonferansen:

Pedagogisk pris til avgangselev studieforberedende skoleåret 2017/2018

Du har utmerket deg med særdeles flotte resultater på vitnemålet. I vår fullførte du ditt IB Diploma program og oppnådde 40 av 45 mulige poeng – en poengsum bare noen få IB elever oppnår hvert år. Med slike karakterer kan du komme inn på mesteparten av verdens universiteter. Og sjøl har du valgt å studere internasjonal rett ved universitet i Groeningen i Nederland.

Men vel så imponerende er det store engasjement du har både i lokalsamfunnet og internasjonalt.

Du har deltatt i oppbyggingen av Model European Parliament ved Elverum videregående skole. I 2016 la Model European Parliament Baltic Sea den store konferansen sin til Elverum, og det var helt naturlig at du ble utnevnt til komitepresident. Dette gjorde du så bra at du på den internasjonale konferansen for den samme organisasjonen fikk lede arbeidet i Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Elever fra 10 europeiske land deltok på konferansen.

I forbindelse med arbeidet med Model European Parliament har du også deltatt på og planlagt elevkonferanser i Russland, Tyskland og Belgia. I 2016 ble du utnevnt til en av kun 10 norske bloggere i FN sitt ungdomspanel. Men du har også sett verdien av å engasjere deg på egen skole ved at du aktivt har deltatt i Operasjons Dagsverkkomiteen.

Med ditt brennende engasjement og din målbevissthet har du motivert og inspirert andre elever til aktivt å ta del i politisk og humanitært arbeid. Du våger å stå opp for det du mener er riktig i viktige verdipolitiske spørsmål og du viser andre unge at ved å engasjere seg i politiske eller humanitære organisasjoner er det mulig å gjøre en forskjell.

Jeg er utrolig imponert og stolt over det store samfunnsengasjementet du viser – du går rett og slett foran som en ledestjerne for andre unge og det blir spennende å følge deg framover! Det beste superlativet vi hedmarkinger kan bruke er at du er det vi kan kalle hard ved!

Årets pris går til: Erle Eide Nyhus fra Elverum videregående skole.

 

Pedagogisk pris til elev på vg2 yrkesfag 2017/2018

Du har hatt en liten annen skolebakgrunn enn de fleste elvene ved skolen. Du begynte som elev på vg1 på et tilbud på Restaurant og Matfag som går over 2-3 år. Etter gjennomført opplæringsløp på vg1 fikk du opplæringskontrakt som lærekandidat ved kantina her i fylkeshuset under kyndig veiledning fra Ulla Britt og hennes medarbeidere. Og du gikk opp til kompetanseprøve og fikk Meget godt bestått på prøva. Du satte deg mål og ønsket å oppnå fullstendig fagbrev og fikk elevplass på vg2 kokk og servitør.

Skoleåret du har lagt bak deg er det første ordinære opplæringsåret du har hatt på mange år. Det at du har en spesifikk lærevanske har gjort at du har hatt en egen opplæringsplan og har gått på tilrettelagt gruppe. Og du har gjort det utrolig bra! Siste skoleåret fikk du bestått karakterer i alle felles fag. I programfagene er du svært ivrig og kunnskapsrik og oppnådde en sekser og resten femmere.

 Men du har utmerket deg på flere områder. Du valgte å melde deg opp på sommerskolen i faget naturfag og du gjennomførte med glans til karakteren 6 til eksamen. Det er helt imponerende hvilken innsats og potensiale som ligger til grunn for de flotte resultatene dine.

Du er også en svært viktig ressurs for klassen og klassemiljøet. Gjennom en ekstrem «stå på vilje», målrettet innsats gjennom hele opplæringsløpet har du nå realisert din drøm om å bli institusjonskokk. Nå er du lærling i Hamar kommune som nettopp institusjonskokk!

Du er beviset på at det nytter selv med et mer krevende utgangspunkt enn mange andre klarer du å gjøre en reise gjennom opplæringsløpet som er helt unik og drømmen du har hatt går i oppfyllelse! Vi som har fulgt deg er her i kantina er stumme av beundring for hva du har klart å oppnå. Du er helt klart et stort forbilde for mange elever – alt er mulig!

Årets pris går til: Marte Kjønniksen fra Storhamar videregående skole 

 

Pedagogisk pris til elev på vg2 yrkesfag 2017/2018

Du har oppnådd svært gode resultater med kun karakterene 5 og 6 på vg2, og du gjennomførte den beste tverrfaglige eksamen ved skolen noensinne. Fraværet ditt har også vært minimalt disse to årene.

Med slike resultater er du en ettertraktet lærling, og du fikk flere tilbud fra lokale bedrifter uten å søke læreplass. Men du er tydeligvis en person som hele tiden vil søke nye faglige utfordringer og derfor søke du like godt læreplass på anlegg i et annet fylke.

Gjennom hele vg2 har du vist at trives med faglige utforinger og har derfor også hatt en svært god faglig utvikling. Du er både kreativ og løsningsorientert. Ikke nok med det du brukte også fritida di til faglig utvikling hvor du delte informasjon og instruksjonsvideoer om betong på læringsplattformen. Med din kompetanse og kreativitet ble du for læreren en «kritisk venn» som stilte de gode faglige spørsmålene som også bidro til at hele klassen løftet seg faglig.

Det at du klarte å dra med deg de andre elevene førte til 100% gjennomføring i klassa!!! Kjempeflott!

Men sjøl om du er faglig flink har du evne til å både å være ydmyk og være en god medelev.

Du og dine medlever hadde praksisplass på Betong øst og der kom dere med et litt utradisjonelt forslag på betongprodukt, nemlig støpte bordtennisbord. Som takk for samarbeidet med bedriften støpte dere like godt et eget bord til de ansatte. Det må jeg si er en liten gla’ sak og som fikk oppmerksomhet i media.

Om faglige spørsmål opptar en del av fritida di, rekker du også å være en habil ishockey-spiller på eldre juniorlaget til Storhamar.

Jeg tenker at du med din faglige interesse og kreativitet vil vise at fagarbeideren i stor grad bidrar i innovasjonsprosesser i bedrifter noe som nå heldigvis er satt på dagsorden fra både Forskningsrådet, NHO og Innovasjon Norge.

Slike helstøpte og flotte egenskaper både faglig og sosialt gjør at du er en ypperlig rollemodell og forbilde for medlever.

Årets pris går til: Herman Smaaberg fra Stange videregående skole 

 

Pedagogprisen 2017/2018

Du har undervist i matematikk ved skolen i mange år og vist en særlig evne til å motivere og inspirere elever som sliter i faget. Du gir aldri opp elever, men leter hele tiden etter nye måter å få elevene til å forstå de grunnleggende elementene i faget. Dette gjør du ved å gjøre matematikken mer praktisk, gjerne gjennom ulike konkrete aktiviteter, bruk av nye digitale verktøy slik som spill og litt nye vinklinger på kjente problemstillinger. Din måte å undervise på gir elevene glede og mestringsfølelse og de forstår nytteverdien av å lære matematikk noe som gjør de enda mer motivert for å jobbe med faget.

Som pedagog er du nysgjerrig og utviklingsorientert, du vil hele tiden holde deg oppdatert og utvikle deg faglig-didaktisk i takt med elevene og den generelle samfunnsutviklingen. Din søken etter faglige utfordringer har ført deg inn i forlaget Gyldendal hvor du har medvirket i utvikling av matematikk for yrkesfag. I forbindelse med fagfornyelsen vil krav om koding komme inn i skolen og der er du i forkant og har startet på studium i programmering på NTNU!

Du er opptatt av å dele undervisningsopplegg, erfaringer og refleksjoner med kollegaene dine. På denne måten inspirerer du kollegaer og sammen finner dere fram til nye innfallsvinkler i undervisningen ikke minst for å nå de svakere elevene enda bedre. Det betyr også at du er lydhør overfor innspill fra kollegaene dine. På denne måten har du bidratt til at det har utviklet seg en utbredt delingskultur i matteseksjonen. Fordi du hele tiden er opptatt av å forbedre undervisningsopplegg er du ikke redd for å snakke om opplegg som ikke har gått så bra og ikke minst lære av feilene som er gjort. Det er en viktig egenskap det å anerkjenne at det er lov å gjøre feil, det er rett og slett en betingelse for godt utviklingsarbeid. For skolen er du en svært viktig bidragsyter inn i det profesjonelle læringsfellesskapet.

Du er en fremragende og engasjert pedagog som gir av deg selv til det beste for både elever og kollegaer.

Årets pris går til: Jens Wilhelm Lindstad fra Storhamar videregående skole.

Vinnerne av de pedagogiske prisene får 25 000 kroner og et grafisk trykk. I tillegg gis læreren permisjon med lønn i inntil to uker for å gjennomføre et studieopphold.