20 000 kroner til Røde Kors

Distriktsleder Roy Heine Olsen i Hedmark Røde Kors fikk onsdag overrakt en symbolsk sjekk på 20 000 kroner til besøkstjenesten.
Sist oppdatert 19.12.2018
Hanne Varhaug Søberg, Roy Heine Olsen, Margrethe Nordby og Per-Gunnar Sveen
- Takk for den gode jobben dere gjør, sa fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (til høyre) til distriktsleder i Hedmark Røde Kors Roy Heine Olsen og Margrethe Nordby. Til venstre står fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg.

De siste årene har Hedmark fylkeskommune gitt beløpet som tidligere ble brukt på å sende julekort, til et veldedig formål. I år går pengene til besøkstjenesten i Hedmark Røde Kors.

- Dette var en gledelig overraskelse for oss, sier Olsen.

Besøkstjenesten er den største tjenesten Røde Kors driver nasjonalt.

Både unge og eldre er ensomme

- Ensomhet blant både eldre og unge er en av de største humanitære utfordringene i Norge, sier ditriktslederen.

Tjenesten fungerer slik at de som ønsker det kan ta kontakt med Røde Kors og be om å få en besøksvenn. Besøksvennen er en frivillig som gjerne besøker en fast person, gjerne en gang i uka. Besøk kan foregå både i private hjem og på institusjoner, og det er den som får besøk som sammen med besøksvennen bestemmer hva de skal gjøre.

Roy Heine Olsen forteller at besøksvenn med hund er blitt veldig populært, og at spesielt eldre setter pris på denne tjenesten.

Våketjeneste ved livets slutt

I tillegg startet Hedmark Røde Kors en ny tjeneste i fjor – våketjeneste ved livets slutt.

- Slik kan vi blant annet avlaste familien. Ingen skal verken behøve å dø alene eller ha sine siste dager alene, sier Olsen.

Besøkstjenesten til Røde Kors ble startet allerede i 1949. I Hedmark ble det første tilbudet om besøkstjeneste etablert i Kongsvinger i 1954.

I dag er det 431 besøksvenner fordelt på 16 lokalforeninger i Hedmark. Det er om lag 50 besøksvenner med hund. Våketjenesten har om lag 70 frivillige.

Alle som melder seg som frivillig får opplæring av Røde Kors. De må være over 18 år og signere en taushets- og etikkerklæring.