20 millioner til høgskolesatsing i Kongsvinger

Fylkesrådet i Hedmark foreslår å bevilge 20 millioner kroner til en ny bachelor i bærekraftstudier, og videreutvikling av studiet digital ledelse.
Sist oppdatert 08.11.2018
Thomas Breen og Peer Jacob Svenkerud
Fylkesråd Thomas Breen og dekan ved Handelshøgskolen i Innlandet Peer Jacob Svenkerud. Foto: Kate Langsethagen

 – Dette vil styrke Kongsvingerregionen som høgskolested og gi positive ringvirkninger for både næringslivet og studiemiljøet, sier fylkesråd Thomas Breen.

Fra før har Sparebankstiftelsen Hedmark bevilget 12 millioner til Høgskolestiftelsen Kongsvinger for å styrke studietilbudene. Det betyr at det er til sammen 32 millioner kroner til studier i bærekraftøkonomi og digital ledelse/business analytics.

Første studium i bærekraft

Handelshøgskolen Innlandet har i lengre tid jobbet sammen med Høgskolestiftelsen og næringslivet i Kongsvinger. I 2018 startet studier i digital ledelse og business analytics med base i Kongsvinger. Nå vil Handelshøgskolen Innlandet også kunne styrke sin satsning innen bærekraftøkonomi.

- Midlene er svært viktig for Høgskolen i Innlandet og gir Handelshøgskolen mulighet til å styrke sine faglige miljøer innenfor bærekraftøkonomi samt digitalisering og business analytics betydelig, sier Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet.

Breen er klar på at bærekraftstudiet vil bli det første som bygges opp fra grunnen av i landet og vil bidra til et mer miljøvennlig samfunn.

- Dette er svært fremtidsretta studier, og det er viktig at vi som det grønneste fylket i landet tar en ledende rolle, sier han.

Roser samarbeidet

Dekan ved Handelshøgskolen i Innlandet Peer Jacob Svenkerud uttrykker at dette er en stor dag og roser samarbeidet i regionen.

- Dette er en stor dag for Handelshøgskolen Innlandet og høgskolen. Samarbeidet vi har med Kongsvinger er unikt, og næringslivet i regionen har virkelig vist at de ønsker å satse på kompetanse. Midlene fra fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen Hedmark vil bidra til en betydelig styrking av fagmiljøene på Handelshøgskolen, både når det gjelder akademiske ressurser, finansiering av stipendiater, forskning og ikke minst bidra til en forsterking av vår fagportefølje, sier Svenkerud.

- Historisk for regionen

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger er svært fornøyd med tildelingene fra Hedmark fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark.

- Dette her historisk for regionen og betyr mye for vårt samarbeid med Høgskolen i Innlandet og utvikling av høgskolesatsningen i Kongsvinger, sier Einar Olav Skogholt, styreleder i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.

I tillegg har Høgskolen i Innlandet søkt Kunnskapsdepartementet om studieplasser innenfor bærekraftøkonomi.

- Høgskole er en statlig oppgave. Nå har vi vist vei og vilje, og jeg forventer at regjeringen nå følger opp med mer enn lovord om studieplasser på Kongsvinger og faktisk setter av penger i statsbudsjettet, understreker fylkesråd Thomas Breen.