2,1 millioner kroner til kultur i Hedmark

Gjennom tre ulike tilskuddsordninger får kulturlivet i Hedmark over 2,1 millioner kroner i tilskudd fra Hedmark fylkeskommune.
Sist oppdatert 25.06.2018
folkemengde foran scene

Den største andelen av disse midlene går til profesjonelle musikere, der drøye 1,5 millioner kroner fordeles på 12 musikkprosjekter.

Det er sopran Maren Myrvold som får mest til forestillingen Dødskyss og Bondonarum med Per Arne Glorvigen og prosjektet GLO2020. Sistnevnte prosjekt involverer lokale korps, kor og studenter, og musikken spenner fra Bach til Prøysen. Begge disse prosjektene får 200 000 kroner hver.

Ordningen profesjonell musikk skal styrke profesjonelle utøvende musikere med tydelig forankring i Hedmark. Dessuten er det lagt vekt på at musikken skal være det viktigste kulturuttrykket i prosjektet.

Det kom inn 24 søknader før fristen og alle søknadene er vurdert av en komité med musikkfaglig kompetanse bestående av Anette Solberg, rektor ved kulturskolen i Elverum, Øyvind Nordal, Akershus fylkeskommune og Trond Eklund Johansen, Hedmark og Oppland musikkråd.

Sakspapirer: sak 114/18

Generelle kulturmidler

Innenfor tilskuddsordningen generelle kulturmidler er det 14 prosjekter som har fått til sammen 452 000 kroner. Mest fikk den flerkulturelle festivalen for barn og unge i Hamar Stoppested Verden, som fikk 100 000 kroner.

Denne tilskuddsordningen har som mål å utvikle regionens kulturliv til å være variert, mangfoldig, inkluderende og av høy kvalitet.

Før fristen var det kommet inn 49 søknader.

Sakspapirer: sak 112/18

Tilskudd scenekunst

124 200 kroner ble fordelt på 9 prosjekter innenfor tilskuddsordningen scenekunst i Hamar- og Sør-Østerdalsregionen.

Mest fikk Turnékompaniet for sin musikalske nytolkning av August Strindbergs skuespill Frøken Julie på Hamar Teater, 30 000 kroner.

Målgruppene for denne tilskuddsordningen er frie teatergrupper, amatører, spel og regionale oppsetninger.

Alle 9 søknadene som kom innen fristen oppfylte kriteriene og har dermed fått innvilget deler av omsøkt beløp.

Sakspapirer: sak 111/18