2,5 millioner kroner til kultur

I forbindelse med oppfølgingen av kulturstrategien er det bevilget 2,5 millioner kroner til satsinger som kan bidra til å løfte flere fagområder innen kunst og kultur.
Sist oppdatert 20.12.2018
Kjell Erik Nordahl, Per-Gunnar Sveen og Sven-Inge Sunde.
Kjell Erik Nordahl fra Aukrustsenteret, fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og Sven-Inge Sunde fra Anno museum. Foto: Kate Langsethagen

Kulturstrategien ble vedtatt i desember i fjor. I april ble det satt av 2,5 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen, og disse midlene ble fordelt i desember. Viktige mål i strategien er prioriteringer på tvers av kulturfelt og satsing på digitalisering.

- Midlene gis til prosjekter som har eller kan få stor betydning for flere fagområder innenfor kunst- og kulturfeltet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Det gis blant annet midler til satsing innen digital formidling og digitale friluftsopplevelser, helthetlig utvikling av Finnskogen både innen kultur og friluftsliv, inkluderingsprosjekt på Tynset og satsing på dans.

- Flere av disse prosjektene har også overføringsverdi til andre deler av Innlandet i tillegg til å bidra til å nå målene i kulturstrategien. Det er viktig for fylkeskommunen at disse erfaringene og kompetansen som opparbeides deles og videreføres, sier Sveen.

650 000 kroner til digitalisering

Tildelingen er en oppfølging av kulturstrategien med satsing på digitale opplevelser i hedmarkskulturen. To prosjekter har fått midler til å ta i bruk AR-teknologi (utvidet virkelighet) og VR-teknologi (virtuell virkelighet) til å formidle kultur.

- Dette er fremtidens digitale teknologi som bidrar til en annen måte å formidle kultur- og kunnskapsformidling på. Det er viktig for fylkesrådet at vi er med å bidrar til en fremtidsrettet museums- og kultursektor. I tillegg har vi ledende miljøer innen AR og VR på Hamar og i Elverum, sier Sveen.

Virtuelt museum

300 000 kroner er gitt til Anno museum for å ta i bruk AR- og VR-teknologi i museumsformidlingen. Fylkeskommunen ser at dette er en mulighet både med tanke på hvordan publikum opplever museene, men også hvor man kan oppleve kunnskap og formidling. Teknologien kan nemlig bidra til at museene kan oppleves også utenfor de tradisjonelle museumsbyggene.

- Det er ingen tvil om at denne typen teknologi gir nye muligheter, og for museene vil det bidra til å styrke rollen som kunnskapsformidler. Vi ønsker også at kunnskapen Anno museum opparbeider seg på AR og VR skal deles med andre museer og kunstinstitusjoner i Hedmark, sier Per-Gunnar Sveen.

Digital Aukrust

350 000 kroner er gitt til Aukrustsenteret med tanke på å bidra til at Kjell Aukrusts humor og kreativitet legges til rette for ny type formidling som kan nå nye målgrupper.

- Også her er det tenkt bruk at AR og VR. I 2020 er det 100-årsjubileum for Aukrust, og en satsing på digital formidling og nye målgrupper er en viktig målsetting når vi feirer Kjell Aukrust. Det kan også være med å gjøre ham enda mer kjent både i og utenfor Hedmark, sier Sveen.

Disse prosjektene får tilskudd
ProsjektBeløpRegion
Digitalisering Anno og Aukrust 650 000 kr Hedmark
Smart Move 250 000 kr Sør-Østerdal
Dans i Hedmark 550 000 kr Hedmark
Kunstprosjekt Mjøsa 400 000 kr Hamarregionen
Tynset - inkludering 100 000 kr Nord-Østerdal
Svullrya/Finnskogen 450 000 kr Glåmdalen
Seminar/kompetanseheving 100 000 kr Hedmark

Saken ble behandlet i fylkesrådet 10. desember: sak 221/18