297 000 kroner til folkehelsetiltak

5 folkehelsetiltak i Hedmark får midler i høst. Blant annet får Elverum kommune penger både til svømmekurs for unge innvandrere og utlånsordning for idretts- og friluftsutstyr ved biblioteket.
Sist oppdatert 15.11.2018
Per-Gunnar Sveen og Thomas Breen går i en park
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og fylkesråd for folkehelse Thomas Breen. Foto: Kate Langsethagen

Elverum har en høyere andel barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier enn andelen på landsbasis.

- Utlånsordningen er et tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Det er viktig at alle barn har en mulighet til å delta på aktiviteter og være med på sosiale arenaer. Lommeboka til foreldrene skal ikke være avgjørende for om du opplever mestringsfølelse og inkludering, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Inkludering gjennom svømming

Svømmeopplæringen av innvandrerungdom skal gjennomføres i samarbeid med Røde Kors.

- Vi ser at dette er et viktig inkluderingstiltak som bidrar til at ungdommene kan ta del i aktiviteter som er naturlige om sommer som for eksempel bading i Sagtjernet og båttur på Glomma, sier fylkesråd for folkehelse Thomas Breen.

Redusere sosiale forskjeller

Hedmark fylkeskommune har et overordnet mål om å bidra til bedre folkehelse og redusere sosiale forskjeller. Tilskuddsordningen ble etablert i fjor og har til nå gitt tilskudd til 10 prosjekter til en samlet sum av 903 000 kroner.

- Det er viktig for oss å bidra til kommunenes folkehelsearbeid og til prosjekter som i stor grad bidrar til at alle får muligheter til å delta både i sosiale og fysiske aktiviteter. Det er viktig for å bygge sterke fellesskap i kommunene, og bidrar til økt livskvalitet og mestring for den enkelte, påpeker Breen.

Disse får penger i høst: 

  • 20 000 til et forprosjekt for etablering av aktivtetsspark på Tynset
  • 97 000 kroner til oppstart av utlånsordning for fritids- og idrettsutstyr ved Elverum bibliotek
  • 50 000 til kompetansehevingstiltak om barn utsatt for vold i nære relasjoner, Nord-Odal kommune
  • 30 000 til ulykkesforebyggende svømmeopplæring til unge innvandrere i Elverum kommune
  • 100 000 til oppstart av lavterskeltilbudet Åpen og Rolig i Kongsvinger. 

 Les sak 175/18 i fylkesrådets møte 12. november.