350 000 kroner til prosjekt i Namibia

Anno Glomdalsmuseet får 350 000 kroner til å utvikle et museum i Tsumeb i Namibia.
Sist oppdatert 12.04.2019
Kvinne foran tradisjonelt hus i Namibia
Friluftsmuseet i Cultural Village er basert på presentasjoner av de største etniske gruppene i Namibia. Foto: Mostafa Pourbayat

- Ett av målene i Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid er å bidra til kapasitetsbygging i mindre utviklede land og regioner. En viktig satsing i dette arbeidet, er å styrke institusjonsutviklingen i Oshikoto, blant annet ved å utvikle museets rolle i samfunnsutviklingen, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Tsumeb ligger i regionen Oshikoto. Hedmark fylkeskommune har i flere år hatt et samarbeid med Oshikoto Regional Council som en del av fylkeskommunens satsing på nord/sør-relasjoner.

I Tsumeb ligger Cultural Village, et museum utviklet etter modell fra Glomdalsmuseet. Dette museet har behov for restaurering, oppgradering og revitalisering, viser en rapport som Anno Glomdalsmuseet har utarbeidet.

Friluftsmuseet i Cultural Village er basert på presentasjoner av de største etniske gruppene i Namibia. Åtte av disse presentasjonene skal restaureres og to nye skal etableres. Presentasjonen viser grunnleggende trekk ved bygningstradisjoner knyttet til tradisjonelle levesett, samt bygging og organisering av familie og hjem.

Informasjon og skilting i friluftsmuseet er også mangelfullt og vil bli oppgradert gjennom dette prosjektet.

Anno Glomdalsmuseet, Tsumeb kommune og det namibiske museumsforbundet står for gjennomføringen av oppgavene i et samarbeid, men Anno Glomdalsmuseet skal eie og lede prosjektet.

Saken ble behandlet i fylkesrådets møte 8. april, sak 54/19