5 søkere får tilskudd til elbillader

Til sammen får de 5 søkerne tilskudd på 160 000 kroner til normallader til elbil i denne søknadsrunden.
Sist oppdatert 22.01.2019
Lader til elbil

Dette er 5. utlysningsrunde for tilskudd til elbillader. Alle søkerne er i denne runden vurdert som kvalifisert:

  • Stor-Elvdal kommune: 40 000 kroner
  • Sameiet Jevnevegen i Hamar: 30 000 kroner 
  • Delfinen borettslag i Hamar: 30 000 kroner 
  • Strandstykket borettslag i Elverum: 30 000 kroner 
  • Storhamar håndball: 30 000 kroner

I henhold til Energi- og klimaplan for Hedmark og Regionalsamferdselsplan ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra til:

  • Stimulering til innføring av lavutslipps- og nullutslipps biler (plug-in hybrid og elbiler) ved å etablere ladestasjoner – primært i byene og ved parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter
  • Etablering av incentivordninger for å fremskynde overgang til lavutslipps-motorer i bilparken i Hedmark
  • Etablering av ladestasjoner for elbiler og hybridbiler.

Tilsammen er det bevilget 1 935 000 kroner til elbilladere fra Hedmark fylkeskommune gjennom denne ordningen.

Saken ble vedtatt i fylkesrådet 21. januar.

Se hele saken (05/19)