5,2 millioner til Hedmarks kulturliv

Hedmark fylkeskommune har fordelt i overkant av 5,2 millioner kroner til kulturlivet i Hedmark gjennom fire ulike støtteordninger.
Sist oppdatert 04.02.2019
Bernt Ola Volungholen
Operasangeren Bernt Ola Volungholen er én av flere utøvere som får støtte fra ordningen for profesjonell musikk. Foto: Olav Arne Bjerkelund

- Fylkesrådet er opptatt av å legge til rette for Hedmark som kulturfylke. Her er det mange gode prosjekter som gir muligheter til utfoldelse, opplevelser og livskvalitet for mange ulike målgrupper, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.
 
Generelle kulturmidler er den største tilskuddsposten. Fylkesrådet har vedtatt å bruke kr 1 943 000 på 40 ulike prosjekter fordelt over hele fylket. De største tildelingene er på kr 100 000, og det er fem prosjekter som har fått denne summen: Kirsten Flagstad-festivalen, Anjazz, Til dig – Gjøsegården, Nordisk poesifestival/Rolf Jacobsen-dagene og Stoppested verden.

Gjennom ordningen for profesjonell musikk fordelte fylkesrådet 1,7 millioner kroner. Denne tilskuddsordningen ble etablert etter at Musikk i Hedmark ble avviklet i 2016. Tildelingen fordeler seg på 11 prosjekter som til sammen har kostander rundt seks millioner kroner. Margrete Nordmoens Mjøsfolk-prosjekt og Bernt Ola Volungholens operagalla i Kvennstugua er to av prosjektene som får tilskudd.

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal ordning som skal skaffe gode kunst- og kulturtilbud for eldre mennesker. Hedmark fylkeskommune fordeler disse midlene direkte ut til fylkets kommuner etter en fordelingsnøkkel som er kr 20 000 i engangsbeløp + støtte per innbygger over 67 år. 
De to mest folkerike kommunene, Ringsaker og Hamar, fikk dermed de største tilskuddene på henholdsvis kr 156 867 og kr 155 110. Årets totale tilskudd var kr 1 310 000.

Tilskuddsordningen for scenekunst i Hamar- og Sør-Østerdalsregionen er en del av Hedmark fylkeskommunes ordning for regionale scenekunstproduksjoner. Til sammen ble kr 292 000 fordelt på 15 produksjoner, blant annet Elverum barnnemusikkteaters 2019-forestilling.