555 000 kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

9 organisasjoner og foreninger får til sammen 555 000 kroner fra Hedmark fylkeskommune.
Sist oppdatert 18.02.2019
Jente med bjeller i ulike farger ser på lyspærer med de samme fargene

SMISO i Elverum og Hamar og Gatejuristen får mest, med 100 000 kroner til hver.

Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til å understøtte organisasjoners og foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

Disse får tilskudd i 2019
OrganisasjonBeløp
Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 80 000
SMISO Elverum 100 000
Brasstastick 20 000
Hedmark Røde Kors 50 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Hedmark 40 000
Yoga for Livet 25 000
Ups & Downs Hedmark 40 000
SMISO Hamar 100 000
Gatejuristen 100 000

Saken ble vedtatt i fylkesrådet mandag 18. februar.

Les hele saken (sak nr. 21/19)