56 turstier i Hedmark fikk nye skilt

Gjennom Nasjonalt turskiltprosjekt 2013-2018 ble 56 turstier i Hedmark skiltet.
Sist oppdatert 08.10.2018
Turskilt til Fløtdamkoia
Fløtdamkoia og Tingstadkoia ligger langs Rondanestien i Romedal Almenning. Foto: Gaute Moen

De siste kronene i prosjektet gikk til Kongsvinger kommune i september. De fikk 83 000 kroner fra å skilte turstier fra Kongsvinger sentrum og ut i omliggende turterreng.

Se fylkesrådets sak 146/18

Nasjonalt turskiltprosjekt har vært et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene.

Formålet med prosjektet har vært å bidra til økt og trygg friluftsferdsel gjennom informasjon, skilting og merking.

Skiltene som har blitt finansiert gjennom denne ordningen skal følge merkehåndboka. Dette er en standard som er et omforent resultat av et samarbeid mellom friluftsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter. Poenget med at skiltene skal følge samme maler er blant annet å hjelpe brukere til å kjenne igjen både type aktivitet og vanskelighetsgrad på turen.

Disse turrutene i Hedmark er blitt merket gjennom prosjektet:

Fjellregionen

Alvdal

 • Langs Glomma fra Steia til Tronsvanglia
 • Skilting av turruter fra Alvdal sentrum x2

Folldal

 • Skiløyper i Libandet
 • Stimerking Kakkelkletten

Os

 • Nørdalen natur- og kultursti
 • Nordervolla - Gruvåsen

Rendalen

 • Langs Mistra til Storsjøen - turstier

Tolga

 • Turstier i Tolga

Tynset

 • Skiløypenettverket på Kvikne
 • Turskiltprosjektet Savalen

Hele regionen

 • Langløypeprosjektet 
Hamarregionen

Hamar

 • Hedmarksvidda rundt på sykkel
 • Stier/rundturer på Hjellum
 • Skiløyper på Hedmarksvidda
 • Stimerking i Vangsåsen
 • Pilegrimsenteret
 • Bynære stier Brumunddal - Bjørgeberget og By-i-millom
 • Hamarstiene
 • Brumundkampenstiene
 • Vangstiene

Løten

 • Turstier i Brenneriroa
 • Skiløyper på Hedmarksvidda
 • Nærmiljøturer Ådalsbruk
 • Skiløyper i Mosjømarka

Ringsaker

 • Turstier i Moelvmarka
 • Skiløyper fra Vollkoia
 • Sommerstier på Sjusjøen
 • Tilrettelegging for friluftsliv i midtre Ringsaker
 • Skilting etter nasjonal standard i Moelvmarka

Stange

 • Ilsengstiene
 • Skiløyper i Vestmarka
 • Turskiltprosjekt Romedal Almenning
Kongsvingerregionen

Eidskog

 • Fem topper - turstier
 • Vektervegen - gangsti og sykkelnettverk i Eidskog

Grue

 • Svullrya - Finnskogen - turrute/sykkelveg
 • Tjurastien og Bygdevegen

Kongsvinger

 • Samfunnsnære turstier
 • Strandpromenaden
 • Fra sentrum til skihytta

Sør-Odal

 • Trondbølsæterveg - turveg
 • Løypemerking i Trondsbumarka
 • Flyktningeruta - historisk vandrerute

Hele regionen

 • Turskiltprosjekt i Kongsvingerregionen
Sør-Østerdalsregionen

Engerdal

 • Engerdal Østfjell - ski-/sykkelløyper
 • Femundstien i samarbeid med Flendalen (Trysil)
 • Turer i Femund Engerdal
 • Skilting av skirenner Engerdal sør

Trysil

 • Skilting av Skagsvola
 • Femundstien (Engerdal) i samarbeid med Flendalen
 • Stisykling
 • Sykkelstier i Ljørdalen

Våler

 • Skiløyper Våler vestmark

Åmot

 • Turstier Åmot Vestfjell
 • Renabakken - Pilgrimskjæret