562 000 kroner til folkehelsetiltak

Elverum kommune får til sammen 100 000 kroner til to prosjekter for å bedre folkehelsen i kommunen.
Sist oppdatert 20.08.2018
Erik Hanstad, Per-Gunnar Sveen, Per Egil Andersen, Geir Prøven, Roy Heine Olsen, Marit Nyhuus, Karen Risom Olsen og Monica Bjørnstad Tubau.
Involverte parter i folkehelseprosjektene i Elverum: Ordfører Erik Hanstad, fylkesråd Per-Gunnar Sveen, rektor på folkehøgkolen Per Egil Andersen, lærer på folkehøgskolen Geir Prøven, folkehelsekoordinator i Elverum kommune Roy Heine Olsen, Marit Nyhuus i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, Karen Risom Olsen fra Elverum Røde Kors og miljøterapeut for bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere Monica Bjørnstad Tubau. Foto: Linda Vespestad, Elverum kommune

Elverum får 50 000 kroner til kompisnettverk og 50 000 kroner til prosjektet Elverum har plass til alle, også «rånerne».

- Hva som påvirker folkehelsa kan være mange ting, men et aktivt nærmiljø er viktig. Det er mange organiserte aktiviteter i Elverum og andre kommuner, men disse to tiltakene favner videre enn så. Det er gode integreringstiltak, som er viktige for å skape gode nærmiljø, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Innenfor tilskuddsordningen påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet er det kun kommuner som kan søke. Midlene skal gå til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark, og dette arbeidet skal rettes mot befolkningen.

Disse prosjektene får støtte:

  • Eidskog kommune – Sentrumsutviklingsprosjekt Eidskog 4.0: 240 000 kroner
  • Kongsvinger kommune – interkommunalt samarbeid sør-fylket: 80 000 kroner
  • Tolga kommune – sommerskole: 30 000 kroner
  • Regionrådet for Kongsvingerregionen – folkehelsekonferanse: 50 000 kroner
  • Elverum kommune – Elverum har plass til og bruk for alle, også «rånerne»: 50 000 kroner
  • Elverum kommune – kompisnettverk: 50 000 kroner
  • Regionrådet for Kongsvingerregionen – helsefremmende SFO: 35 000 kroner
  • Kongsvinger kommune – biblioteket som folkehelsearena: 25 000 kroner

Finn sakspapirene fra fylkesrådets møte, sak 128/18