7225 søker videregående skole i Hedmark

Tallene, som gjelder for våre 13 videregående skoler, viser en økning på 30 søkere sammenlignet med i fjor.
Sist oppdatert 06.03.2019
Helsefagelev måler blodtrykk på pasient
Helse- og oppvekstfag opplever god søkning til skoleåret 2019-2020.

2571 personer søker tilbud på VG1. 52,4 prosent, 1348 personer, søker yrkesforberedende utdanningsprogram. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra i fjor. 1223 personer søker studieforberedende utdanningsprogram på VG1.

Når det gjelder utdanningsprogram, er det helse- og oppvekstfag som har den største økningen i antall søkere. Elevene kan ta helse- og oppvekstfag både som et studieforberedende utdanningsprogram, der man får studiekompetanse, og som yrkesforberedende utdanningsprogram, der fagbrev er målet.

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse her 132 søkere, noe som er 29 flere enn i fjor. Helse- og oppvekstfag i yrkesforberedende løp har 40 flere søkere i år enn i fjor – fra 313 til 353 søkere.
 
Andre utdanningsprogram som har stor økning, er bygg- og anleggsteknikk med 27 flere søkere enn i fjor og teknikk og industriell produksjon med 29 flere søkere.


Ikke endelige tall

- Det er viktig å merke seg at søkertallene for hver enkelt skole og til de ulike utdanningsprogrammene og enkelttilbudene vil endre seg etter at det er kjørt inntak og søkere er fordelt etter ønsker, poeng og skoletilhørighet, påpeker fylkesutdanningssjef Tore Gregersen i Hedmark fylkeskommune.

Endelig fastsetting av skoletilbud på hver enkelt skole vil være klart ved månedsskiftet april/mai. Full klassestørrelse er 15 elever på yrkesfag og 30 elever på studieforberedende. I utgangspunktet er minimumstallet for at en klasse skal opprettes på en videregående skole i Hedmark henholdsvis 9 elever på yrkesfag og 18 elever på studieforberedende.


Søkertall pr. skole

I vedleggene under finner du en oversikt over søkere til VG1, en detaljert oversikt over søkertallene ved den enkelte skole, samt en oversikt over totale søkertall pr. skole de siste fire skoleårene.

Tallene viser førsteønsket til søkerne. Det er søkere fra eget fylke med ungdomsrett som blir vektlagt mest når tilbudene planlegges. Dette er søkere i alderen 16-24 år med lovfestet rett til videregående opplæring.
 
Vedlegget «Søkere til skole pr 4. mars 2019» viser tall for
- Egne prim = førsteønskesøkere fra eget fylke
- Egne prim U = førsteønskesøkere fra eget fylke med ungdomsrett
- Andre prim = førsteønskesøkere fra andre fylker
- Totalt prim = førsteønskesøkere totalt

Søkere til tilrettelagte tilbud inngår kun i oversikten «Søkere totalt til skolene 2015-2019».