776 nye hedmarkinger

Ved årsskiftet var det 196 966 innbyggere i Hedmark. I siste kvartal av fjoråret økte folketallet med 235 innbyggere, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Sist oppdatert 03.03.2018

Våre naboer og snart sambygdinger Oppland økte med 391 og stoppet på 189 870 innbyggere ved inngangen til 2018.

Hedmarks mest folkerike kommune Ringsaker har nå 34 151 innbyggere. Hamar økte med 332 innbyggere i 2017 til totalt 30 930.

Av fylkets 22 kommuner opplevde 12 av dem en nedgang i folketallet i løpet av 2017. Fylkets minste kommune befolkningsmessig, Engerdal, økte med 20 til 1294 innbyggere. Det er en vekst på 1,6 prosent, og med det deler kommunen førsteplassen med Stange når det gjelder prosentvis høyest vekst. Fylkets fjerde største kommune økte på sin side fra 20 317 til 20 646 innbyggere i 2017.

Ved inngangen til 2018 var det 5 295 619 innbyggere i Norge, en økning på 37 302 innbyggere.