80 000 kroner for bedre hjorteviltjakt

Norges jeger- og fiskerforbund får 80 000 kroner for å skolere ordinære hjorteviltjegere og ettersøksjegere i Hedmark.
Sist oppdatert 04.05.2018
Elg

Dette er 1 av 14 tiltak som får tilskudd til vilttiltak av en pott på 450 000 kroner.

Til sammen kom det 21 søknader.

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Hedmark får også midler til fire andre prosjekter, blant annet kurs og informasjon om villsvin.

Se hele listen over mottakere - sak 59/18