Nær 187 km med ny asfalt i 2019

186 444 meter fylkesveg i Hedmark får nytt dekke i løpet av sommerhalvåret. Budsjettet er på nær 209 millioner kroner.
Sist oppdatert 04.04.2019
Asfaltarbeidere og lastebil med utlegger

Nytt av året er en såkalt forsterkningskontrakt. Dette betyr at eksisterende dekke freses og pukk og bindemiddel tilføres før nytt slitelag med asfalt legges. Dette gjelder 10 strekninger i Hedmark.

Arbeidene starter 13. mai og skal være ferdig innen 3. oktober.

- Jeg ber alle trafikanter om å vise hensyn til folkene som har jobben sin langs vegen. Vær nøye med å følge skilt og anvisninger. Husk at asfaltarbeiderne er der for at vi skal få en bedre veg å ferdes på. Våre fagfolk i Statens vegvesen sier for øvrig at de har registrert færre farlige hendelser i forbindelse med dekkelegging de siste årene enn tidligere. La oss alle bidra til at den gode trenden fortsetter, oppfordrer fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Hedmark fylkeskommune eier 3 865 kilometer fylkesveg. Vegforvaltningen skjer i samarbeid med Statens vegvesen.

Last ned hele oversikten over asfaltering i Hedmark 2019.pdf

Se alle strekningene i de ulike regionene.

Kongsvingerregionen
Kongsvingerregionen
Kommune Veg nr. Strekning Lengde i meter

Eidskog

Fv. 336

Magnor Torv – Magnor Sentrum V.

575

Eidskog

Fv. 342

Grasmo bru – Pramhus N. X fv. 345

4 500

Eidskog

Fv. 343

Matrand jernb.underg. - Hesbøl

1 702

Eidskog

Fv. 345

Åbogen – Pramhus X fv. 342

2 520

Eidskog

Fv. 347

Magnor N. X fv. 202 – Magnormoen

X rv. 2

2 489

Kongsvinger

Fv. 202

Brødbøldammen – Austmarka S/Larsmoen

7 517

Kongsvinger

Fv. 205

Hokås bru - Åflodammen

2 856

Kongsvinger

Fv. 210

Eidemsgt rkj. – Vinger kirke

579

Kongsvinger

Fv. 210

Årnes X fv. 370 - Foss

1 508

Kongsvinger

Fv. 296

Esper – Øyset X fv. 250

3 690

Kongsvinger

Fv. 381

Øvre Langelandsveg X fv. 392 – Storgt. X fv. 210

399

Sør-Odal

Fv. 294

Galterud X fv. 175 – Mellandsmoen X fv. 175

5 200

Sør-Odal

Fv. 24

Borgen - Bjelker

7 423

Sør-Odal

Fv. 175

Mangåa – Sander skole

3 000

Sør-Odal

Fv. 175

Sander skole - Velta

3 640

Sør-Odal

Fv. 209

Slåstad – Kuggerud S.

8 305

Sør-Odal

Fv. 284

Odalstunet – Oppstad bru X fv. 285

4 265

Nord-Odal

Fv. 228

Arm Trautskogen – Trautskogen kapell

260

Nord-Odal

Fv. 24

Bjelker - Strandhaug

1 923

Grue

Fv. 407

Nøkkelberget - Knauserud

4 202

Grue

Fv. 201

Meldalen V. – Meldalen X fv. 202

1 175

Grue

Fv. 210

Skara – Sandstad S.

3 000

Åsnes

Fv. 206

Kaffegata

915

 

 

Totalt

71 643

Sør-Østerdal
Sør-Østerdal

Kommune

Veg nr.

Strekning

Lengde i meter

Åmot

Fv. 215

Flåtestøa X fv. 607  - Kjølstad

4 000

Åmot

Fv. 215

Riskjølen

1 697

Åmot

Fv. 601

Klingen - Vivelstad

3 534

Elverum

Fv. 505

Bronken – Bjølset S.

2 347

Elverum

Fv. 535

Tuvenga – Ørbekken bru

2 022

Elverum

Fv. 540

Moen X fv. 207 - Mo

5 212

Elverum

Fv. 542

Herstad X fv. 543 - Nordhagen

8 459

 

 

Totalt

27 271

Hamarregionen
Hamarregionen

Kommune

Veg nr.

Strekning

Lengde i meter

Ringsaker

Fv. 67

Sanden – Sollerud fv. 84

976

Ringsaker

Fv. 73

Alu – X fv. 67 Viker

1 185

Ringsaker

Fv. 90

Br.dal sentrum – Br.dal rkj. fv. 84

300

Ringsaker

Fv. 213

Hersoug - Voll

1 887

Ringsaker

Fv. 213

Moelv X E6 – Moelva bru

717

Hamar

Fv. 77

Hamarhallen rkj. . Aluvegen rkj.

1 892

Hamar

Fv. 88

Vangsvegen X rv. 25 – Sverdrupsgt.

254

Hamar

Fv. 103

Hveberg X fv. 116 - Ingeberg

2 097

Hamar

Fv. 122

Liberg X fv. 60 – Bekken X fv. 104

5 450

Hamar

Fv. 222

Grønnegata - Solvangvegen

1 267

Stange

Fv. 24

Støa - Korsbakken

1 449

Stange

Fv. 196

Ottestad – Ottestad X fv. 195

320

Stange

Fv. 222

Vikselv X fv. 224 – Tangen X fv. 229

1 646

Stange

Fv. 222

Tangen N. - Skogen

3 000

Stange

Fv. 235

Skjelve X fv. 222 – Jønsberg N.

3 100

Stange

Fv. 220

Åsvang - Klæpa

5 642

Løten

Fv. 115

Ringnes - Jønsrud

3 800

Løten

Fv. 166

Rokosjøen sag - Militærvegen

2 990

Løten

Fv. 168

Nordlykkja - Oset

8 000

 

 

Totalt

45 972

Nord-Østerdal
Nord-Østerdal 

Kommune

Veg nr.

Strekning

Lengde i meter

Os

Fv. 30

Osgarden – Os bru

1 950

Os

Fv. 30

Nøra X fv. 26 - Høystad

1 099

Tolga

Fv. 30

Kvennan S. – Kvennan Camp

550

Tolga

Fv. 30

Erlivollen – Åsberget S.

3 000

Tynset

Fv. 718

Utgardsgården X fv. 715 – Næverrøst X fv. 30

3 161

Tynset

Fv. 719

Auma øst – Auma vest

564

Tynset

Fv. 30

Haverslivegen – Tynset rkj.

872

Alvdal

Fv. 681

Husan - Tronsmoen

8 343

Folldal

Fv. 29

Folldal X fv. 27 - Simenstad

6 800

Rendalen

Fv. 30

Burua - Flaskodden

5 594

Rendalen

Fv. 30

Flaskodden - Åsvika

7 600

Rendalen

Fv. 607

Andrå S. - Andrå

2 025

 

 

Totalt

41 558