Bredt skoletilbud i alle regioner

Alle søkere med ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass fra høsten 2019. Selv om det er et bredt tilbud i alle regioner, er det noen tilbud som ikke har nok søkere til å settes i gang neste skoleår.
Sist oppdatert 06.05.2019
Flere ungdommer i kokkeuniform baker
Restaurant og matfag med fagbrev og studiekompetanse, 4 år, på Storhamar videregående skole er ett av tilbudene med for få søkere til å settes i gang neste skoleår.

Det er 7 tilbud som ikke settes i gang neste skoleår. I Hamar gjelder dette Vg2 Reiseliv på Hamar katedralskole, Vg1 Restaurant og matfag med fagbrev og studiekompetanse, 4 år på Storhamar videregående skole.

3 tilbud på Skarnes videregående skole settes ikke i gang: Vg1 Design og håndverk, Vg1 Musikk, dans og drama og VG2 Overflateteknikk. For Solør videregående skole er det 2 tilbud som ikke lyses ut i år: Vg2 Anleggsgartner. Og idrettsanlegg og Vg2 Helsearbeiderfag.

2 av disse tilbudene hadde dårlig søkning forrige skoleår også og blir ikke lyst ut igjen. Dette er Vg1 Musikk, dans og drama og Vg2 Overflateteknikk på Skarnes videregående skole. De 5 andre tilbudene som ikke settes i gang kommende skoleår, blir lyst ut en gang til skoleåret 2020-2021.

Ingen store endringer

- Det er ikke store endringer i tilbudsstrukturen i år. De ble gjort i fjor, og det nyter vi godt av nå, sier fylkesråd for videregående opplæring Aasa Gjestvang.

Fylkestinget har vedtatt et normtall på antall elever som er minimum for å sette i gang et tilbud. For yrkesfag er det 9 elever som er minimum, mens på studieforberedende er det 18 elever. Det er denne som ligger til grunn for at de 7 tilbudene ikke settes i gang nå.

Noen tilbud har fylkesrådet valgt å opprettholde til tross for at de i år ikke oppfyller kravet om normtall.

- Næringsliv og lokale forhold tilsier at vi opprettholder noen tilbud som ikke oppfyller normkravene. Det er viktig å ha et bredt tilbud i hele fylket, sier Gjestvang.

44 tilbud videreføres

Til sammen 44 tilbud blir opprettholdt selv om de ikke oppfyller normtallene: 7 tilbud ved Nord-Østerdal videregående skole, 4 tilbud ved Storsteigen videregående skole, 6 tilbud ved Elverum videregående skole, 8 tilbud ved Trysil videregående skole, 3 tilbud ved Hamar katedralskole, 2 tilbud ved Ringsaker videregående skole, 3 tilbud ved Stange videregående skole, 2 tilbud ved Sentrum videregående skole, 4 tilbud ved Skarnes videregående skole og 5 tilbud ved Solør videregående skole.

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft.

Les hele saken vedtatt i fylkerådet 6. mai: sak 75/19