Digital hjelp til eldre

Ungdom skal hjelpe eldre i Kongsvingerregionen med å bli mer digitale.
Sist oppdatert 23.09.2019
To eldre hender holder mobiltelefon

Alle innbyggere over 65 år i Grue, Eidskog og Kongsvinger har fått en personlig invitasjon i posten til et digitalt arbeidsverksted.

Målet med verkstedet er å vise eldre innbyggere nyttige digitale verktøy de kan bruke på hverdagslige gjøremål. Det kan være å søke etter informasjon på Internett, opprette e-postkonto, sette i gang en videosamtale eller lære mer om hvordan sosiale medier fungerer.

Veilederne er ungdom fra de ulike kommunene.

3 arbeidsverksteder

Det arrangeres ett arbeidsverksted i hver kommune:

  • 30. september i Grue
  • 2. oktober i Eidskog
  • 4. oktober i Kongsvinger

Kommunene låner ut nettbrett på arbeidsverkstedene, men deltakerne kan også ta med sin egen pc, mobiltelefon eller sitt eget nettbrett.

Gratis å delta

Det er gratis å delta. Prosjektet finansieres gjennom Interreg-prosjektet CORA i samarbeid med Telia, de 3 kommunene og Hedmark fylkeskommune.

«Mer digital» er et konsept utviklet av Telia og er utprøvd i mange kommuner i Sverige.

Grue, Eidskog og Kongsvinger er pilotkommuner i Norge.

CORA

Interreg-prosjektet CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services) har blant annet som mål å øke digital kompetanse og stimulere til digital nyskaping utenfor sentrale strøk.

Interreg er et EU-finansiert samarbeid mellom regioner i europeiske land.