Disse blir prioritert til å få spillemidler

Tennishall i Kongsvinger og nærmiljøkart i Alvdal er prioritert øverst når spillemidlene for 2018 skal fordeles.
Sist oppdatert 04.05.2018
Mange tennisballer og en racket på en bane

I år kom det inn 114 godkjente søknader. 34 av disse var til nærmiljøanlegg og 80 var til ordinære anlegg.

30 søknader til nærmiljøanlegg prioritert. De ti øverste er følgende:

Nærmiljøanlegg
SøkerAnleggPrioritet
Alvdal idrettslag Nærmiljøkart 1
Folldal kommune Krokhaug aktivitetsanlegg 2
Ringsaker kommune Ballbinge 3
Eidskog kommune Ballbinge 4
Elverum frisbee klubb Frisbeebane 5
Hamar kommune Ishockeybane 6
Kongsvinger kommune Multisportbane 7
Løten kommune Aktivitetspark 8
Os idrettslag Nærmiljøkart 9
IL Trysilgutten Styrkepark 10

Av 80 søknader på ordinære anlegg, blir 30 prioritert. De ti øverste er følgende:

Ordinære anlegg
SøkerAnleggPrioritet
Kongsvinger tennisklubb Tennishall 1
Ringsaker o-klubb Orienteringskart 2
Åbogen idrettslag Lagerhus 3
Rendalen idrettslag Lager, kiosk, toalett m.v. 4
Idrettslaget Nansen Nansenhytta 5
Hernes idrettslag Skiskytteranlegg 6
Tolga idrettslag Lysløype 7
Åsnes kommune Turveg 8
Tynset idrettsforening Garasje for maskiner 9
Nord-Odal mix klubb Motorcrossbane 10

Se sak 60/18 for fullstendige lister

Forslag til prioritering av årets midler er drøftet med Hedmark idrettskrets, Det frivillige skyttervesen og Forum for natur og friluftsliv. Forslaget er også forankret i Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017.

Det er fylkesrådet som vedtar prioriteringen av søknadene. Tildelingen av midlene skjer av administrasjonen etter at kulturdepartementet har fordelt midlene mellom fylkene.

Innen 1. juli skal midlene være fordelt og søkerne underrettet.