Drøye 2 millioner kroner til friluftsliv

26 tiltak innenfor friluftsliv får til sammen drøye 2 millioner kroner i tilskudd.
Sist oppdatert 01.04.2019
Personer rundt et bål utenfor en hytte

Det er to ulike tilskuddsordninger innenfor friluftsliv: tilskudd til friluftsaktivitet, der 22 tiltak får til sammen 1 197 000 kroner og tiltak i statlig sikra friluftsområder, der 840 000 kroner fordeles på fire tiltak.

Når det gjelder tilskudd til friluftsaktivitet blir følgende typer aktivitet og tiltak prioritert:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid.
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive.
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier.
  • Tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.
De tiltakene som får mest:
SøkerTiltakTilsagn
Sagatun brukerstyrt senter Friluftsliv for alle 190 000
DNT Finnskogen og Omegn Stolpejakt i 6 kommuner 140 000
Odal friluftsråd Sommerturer på Storsjøen 110 000
Livestock Alvdal Friluftslivsaktivitet il Livestock 100 000
Hamar og Hedemarken Turistf. Bl.a. friluftsleire og familiedager 100 000

Se alle aktivitetene og tiltakene som får midler i sakspapirene (sak 46/19).

Når det gjelder tilskuddsordningen "Tiltak i statlig sikra friluftsområder", er den rettet mot kommuner og friluftsråde som kan søke om midler til å gjøre områder lett tilgjengelig og attraktive for allmennheten.

Statlig sikra friluftsområder
SøkerTiltakTilsagn
Ringsaker kommune Mjøsparken - bruer bystranda 450 000
Trysil kommune Grimsåsen - turveg 190 000
Elverum kommune Sagtjernet p-plass 100 000
Nord-Odal kommune Sand sentrum - paviljong 100 000

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 1. april, se sak 46/19