Etablerer såkornfond for å satse på unge bedrifter

Med et såkornfond på 100 millioner kroner har Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune gått sammen for å bidra til nyskapning og vekst i Hedmark.
Sist oppdatert 22.06.2018
Tore Anstein Dobloug, Richard Heiberg, Birgit Aasgaard Jenssen og Thomas Breen
Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark Tore Anstein Dobloug, konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet Richard Heiberg, fylkessjef for næring og nyskaping Birgit Aasgaard Jenssen og fylkesråd for næring Thomas Breen mener etablering av såkornfond er et viktig løft for næringslivet i Hedmark. Pressekonferansen ble holdt i lokalene til Hamar Game Collective. Foto: Marit Thobiassen Strande

Thomas Breen, fylkesråd for næring, mener fondet åpner nye muligheter for Hedmark.

- Det skal investeres i bedrifter som er i en prosjektfase eller tidlig etableringsfase. De må ha forretningsadresse eller hovedvirksomhet i Hedmark. Fondet skal ikke være bransjespesifikt og det er politisk uavhengig. Det er bedriftenes markeds- og vekstpotensial som avgjør, sier Breen.

Satser på unge bedrifter

Hedmark er en av regionene i landet med dårligst tilgang på risikokapital. Dette fondet skal ta risiko og satse på unge bedrifter med et stort vekstpotensial.

- Etableringen av fondet tror jeg er det største enkeltløftet som er gjort for å bidra til økt entreprenørskap i fylket. Det er stor aktivitet innen mange spennende områder og det gjør at tidspunktet for etableringen av et slikt fond er godt, sier Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen i Hedmark.

Tilgang på frisk kapital til innovasjoner og kommersialisering av ideer skal bidra til at nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes og at bærekraftige klynger utvikler seg. Her vil Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune kunne bidra utover allerede etablerte ordninger fra blant andre Innovasjon Norge.

Ledende nasjonalt forvaltermiljø

Forvaltningen av fondet skal skje gjennom et ledende nasjonalt forvaltermiljø. Forvalterne skal finne de gode casene, hjelpe selskapene med kompetanse og nettverk, finne medinvestorer og sørge for exitmuligheter for fondet når tiden er inne for det.

- Et overordnet mål for fondet skal være størst mulig avkastning på enkeltinvesteringene. Alle gevinster og utbytter skal føres tilbake til fondet og kunne reinvesteres i nye selskaper. Ingen gevinst eller kapital skal på noe tidspunkt kunne føres tilbake til stifterne. Det skal være et evighetsperspektiv over fondet, sier Dobloug.

Arbeidet med å finne forvalter er igangsatt. Målet er at fondet skal være i drift i løpet av høsten og aller senest innen nyttår.

Fondet er blitt til gjennom et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark, og begge parter har bidratt med 50 millioner kroner hver. Fondet skal ledes av et kompetent styre oppnevnt av stifterne og organiseres som en stiftelse.

- Begge parter har som mål å bidra til vekst og utvikling i fylket og det er grunnlaget for denne etableringen. Et fond på 100 millioner gir et visst armslag, sier Breen.

Hva er et såkornfond?

Et såkornfond går inn med mindre investeringsbeløp i svært tidlige faser i et selskap. Dette er ofte teknologiselskaper, og fondet går gjerne inn før selskapet har omsetning eller det er bevist om teknologien vil fungere. Et såkornfond har ofte et langsiktig perspektiv og er villig til å ta ganske høy risiko.

Kilde: Wikipedia