Imponert over Mjøstårnet

Arthur Buchardt hadde spennende løsninger å by på da deltakere fra 7 land var i Hedmark og jaktet på gode tiltak for å redusere energiforbruk i offentlig bygg.
Sist oppdatert 15.03.2018
Arthur Buchardt tok imot prosjektgruppen i EFFECT
Mjøstårnet i Brumunddal var ett av stoppene på rundturen. Arthur Buchardt tok selv imot den internasjonale delegasjonen.

En stor del av energiforbruket i Hedmark, i Norge og i Europa for øvrig kommer fra bygninger. Her ligger det et stort potensial for energibesparelser. Gjennom Interreg Østresjøprosjektet EFFECT4Building samarbeider kommuner, regionale myndigheter og private teknologileverandører i Østersjøregionen for å utnytte dette potensialet.

Imponert over Hedmark

Nylig var partnerskapet, der Hedmark fylkeskommune er en av partnerne, samlet i Hedmark med Hedmark fylkeskommune som vertskap. 25 deltakere fra 7 nasjoner besøkte Atlungstad Brenneri, Ottestad ungdomsskole, Storhamar skole, Børstad og Trehørningen energisentraler samt Mjøstårnet i Brumunddal for å lære mer om hvordan det arbeides praktisk med energieffektivisering og energiproduksjon i Hamarregionen. Deltakerne lot seg imponerer av arbeidet.

I løpet av prosjektperioden vil prosjektet ha samlinger i Danmark, Sverige, Estland, Finland, Polen og Latvia.

Insentiver for energieffektivisering i offentlige bygg

Erfaringene fra Hamarregionen og de andre partnerregionene vil inngå som underlag når prosjektet skal utvikle og prøve ut forskjellige modeller og verktøy som skal gi offentlige byggeiere større insitament og mulighet for å gjennomføre energieffektiviseringene tiltak i eksisterende bygg og i nybygg. Målet er å sikre bedre lønnsømhet og redusere risiko for offentlige byggeiere i slike prosjekter.

Interessant for kommuner i Hedmark

Gjennom prosjektet får Hedmark fylkeskommune og kommuner i Hedmark tilgang til det siste av kunnskap om finansieringsformer og modeller internasjonalt.Disse vil koples til energieffektiviseringsprosjekter i både eksisterende og nye bygg.

Prosjektet EFFECT4building er finansiert av Interreg østersjøprogrammet og vil pågå til august 2020. Prosjektet er en del av gjennomføringen av EUs østersjø-strategi og er har fått status som et flaggskipsprosjekt.