Få skader på fylkesveger etter flom

Flommen i Trysilelva og Glomma er på retur, og foreløpig er det ikke meldt om omfattende skader på fylkesveger.
Sist oppdatert 14.05.2018
Aud M. Riseng ved en vei med flomvann på
Avdelingsdirektør i Statens vegvesen , region øst Aud M. Riseng på fylkesveg 535 ved Åsta som var stengt en periode på grunn av flom. Foto: Tom Fjellheim, Statens vegvesen

- Det er sterke krefter i sving under en flom, og det har vært krevende dager for mange som er direkte berørt, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Anne Karin Torp Adolfsen.

Flere fylkesveger var stengt i slutten av forrige uke, men nå er alle åpnet med unntak av fylkesveg 283 Ringåsvegen i Sør-Odal.

- Det er noen skader i anleggsområdet på fylkesveg 175 ved Melland bru i Sør-Odal, men omfanget er ikke kjent ennå. Ellers ser det ut til å ha gått mye bedre enn fryktet, men det er først når det tørker ordentlig opp rundt omkring at vi kan trekke en endelig konklusjon på skadefronten, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Tom Fjellheim.

Dette gleder fylkesråden.

- Store og uforutsette skader på vegnettet er utfordrende å håndtere innenfor budsjettrammene. Jeg er derfor glad for å høre at det så langt ikke er meldt om omfattende skader på våre fylkesveger, sier hun og legger til

- Det ser ut til at vi har vært heldige denne gangen, men alt forebyggende arbeid når det gjelder sikring er viktig. Derfor er det også viktig at NVE får de midlene de trenger for å forebygge flom. Neste gang er vi kanskje ikke like heldige, sier Adolfsen.

Fjellheim opplyser at det er gjort enkle forebyggende tiltak for å forhindre flomskader, som rensking og opptining av stikkrenner og rensking av grøfter.

Det er Statens vegvesen som drifter fylkesvegnettet etter avtale med Hedmark fylkeskommune.