Får pris for kreative løsninger og servicevilje

Tord Lindstad får prisen Årets unge gründer. Bedriften han har grunnlagt leverer tjenester innenfor mekaniske områder.
Sist oppdatert 23.10.2018
Arnfinn Nergård og Tord Linstad
Fylkesordfører Arnfinn Nergård delte ut prisen Årets unge gründer til Tord Lindstad under fylkestingets møte tirsdag. Foto: Marit Thobiassen Strande

- Jeg hadde ikke tenkt til å si så mye, for jeg bruker jo all tiden min på å arbeide. Det er jo litt å sløse bort tid ved å bruke den på å forberede en tale, sa vinneren med glimt i øyet da ha mottok prisen.

- Dette var en ære. Dette hadde jeg ikke trodd. Tusen takk!

Tord Lindstad etablerte bedriften T.L. Mek. samme dag han som 20-åring var ferdig med egen læretid i 2010. Etter et par år ble bedriften gjort om til aksjeselskap, som nå sysselsetter 10 personer. Han har også etablert T.L. Eiendom og Invest AS og er medgründer av T.L. Bygg AS. Til sammen sysselsetter de 3 bedriftene 25 personer.

Forretningsideen til Tord Lindstad er å yte best mulig service for kunder innen alle mekaniske områder på raskest mulig tid 365 dager i året.

Bedriftene leverer gode økonomiske resultater til tross for at det gjennomføres investeringer og utvidelser.

Juryen tildeler prisen til denne gründeren fordi han har utvikla en svært solid bedrift som evner å utnytte både det lokale markedet og det som skapes av E6-utbygginga.  Bedriften og gründeren preges av kreative løsninger, stor servicevilje og topp motivasjon.

Les mer om begrunnelsen, statuttene og juryen

Årets unge gründer 2018
(delt ut av fylkesordfører Arnfinn Nergård i fylkestingets møte 23. oktober 2018)

Det er tid for en av høstens gode tradisjoner i Hedmark: Vi skal dele ut prisen til Årets unge gründer. For åttende gang har juryen funnet fram til en god vinner som vi straks skal få høre mer om. Formålet med prisen er å stimulere til og fremme etableringsvilje og nyskaping blant personer under 35 år, ved at prisvinneren skaper inspirasjon og ideer hos andre unge.

Kandidatene fikk i år presentere seg for juryen, som med grunnlag i dette og informasjonen som er sendt inn diskuterte seg fram til en svært verdig vinner av prisen. De andre kandidatene var også solide, og juryen vurderer at de vil tilføre næringslivet i Hedmark mye i åra framover.

Juryen har bestått av:

 • Thomas Breen, fylkesråd, Hedmark fylkeskommune
 • Tove Gulbrandsen, Ungt Entreprenørskap
 • Marius Håvåg Korum, Innovasjon Norge
 • Kristian Bakke Haugen, Klosser Innovasjon
 • Linn Alicia Slora Kristiansen, NHO Innlandet
 • Torunn H. Kornstad, Hedmark fylkeskommune, Enhet for næring og nyskaping

Juryens begrunnelse

Årets unge gründer starta egen bedrift den dagen han som 20-åring var ferdig med egen lærlingtid. Etter et par år ble selskapet omgjort til aksjeselskapet som nå sysselsetter 10 personer. I tillegg leier han inn fem personer fra et annet selskap som han har starta sammen med en annen. Et eiendomsselskap hører også med, og til sammen sysselsetter disse selskapene om lag 25 personer.

Produktet/tjenesten som selskapet leverer er i seg sjøl er ikke innovativt, men de leverer løsninger som krever kreativ og innovativ tenking. Gründeren sjøl har også deltatt i utvikling av nye, innovative produkter for andre selskaper, og selskapet får dermed produsere noen av disse. De har som forretningsidé å yte best mulig service for kunder innen alle mekaniske områder på raskest mulig tid 365 dager i året – og det må nevnes at gründeren kom til jurymøtet på morgenen etter å ha brukt natta før på å reparere et asfaltverk. Han sier sjøl at jobben er livet hans, og at han stortrives med dette skjønner vi etter å ha hørt om (og sett eksempler på) en Facebook-kampanje med formål å skaffe flere ansatte. Bedriftens Facebookside har for øvrig over 20.000 følgere, noe som er ganske unikt for en liten mekanisk bedrift i Innlandet.

Bedriftene leverer gode økonomiske resultater, til tross for at det gjennomføres investeringer og utvidelser. Gründeren har store ambisjoner om vekst for bedriftene, men sier at det vanskeligste er å skaffe nok arbeidsfolk. Bedriften er kvalifisert som lærebedrift, og vil nå ta inn lærling fordi de har ansatt en person som vil ha kapasitet til å følge opp lærlingen ordentlig.

Juryen tildeler prisen til denne gründeren fordi han har utvikla en svært solid bedrift som evner å utnytte både det lokale markedet og det som skapes av E6-utbygginga. Bedriften arbeider med alle typer sveising, konstruksjon, montasje, reparasjoner, spesialtilpassing og service av anlegg.  Ved kreative løsninger, stor servicevilje og topp motivasjon har han som svært ung gründer utvikla en solid bedrift. Han er også opptatt av rekruttering til egen bedrift og yrkesfag, og viser at eget fag og arbeidet i bedriften er moro og interessant gjennom utradisjonelle kampanjer og daglige hendelser på Facebook.

Vinner av prisen Årets unge gründer 2018 er 28 år gammel og kommer fra Hamar. Han er eier og gründer av T.L Mek AS og T.L Eiendom og Invest AS, og medgründer av T.L Bygg AS: Tord Lindstad.

Gratulerer!

 

Utdrag fra statuttene

Kandidater til prisen må tilfredsstille følgende kriterier: 

 • Gründer(ne) skal være yngre enn 35 år
 • Gründer(ne) kan allerede vise til gode resultater
 • Gründer(ne) bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
 • Gründer(ne) kan sannsynliggjøre et vekstpotensial, gjerne internasjonalt. 

 I utvelgelsen av kandidater til Årets Gründer skal følgende kriterier vektlegges: 

 • Økonomisk resultat/lønnsomhet
 • Nyskaping/originalitet
 • Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
 • Verdiskapingspotensial
 • Strategi og gjennomføringsevne
 • Sysselsetting
 • Bidrar til utvikling i Hedmark