Færre utdanningstilbud neste skoleår

Færre søkere til de videregående skolene i Hedmark fører til at en del programfag ikke tilbys for skoleåret 2018/19.
Sist oppdatert 12.04.2018
To gutter foran pc og el-tavle

Det er til sammen 20 tilbud på 7 skoler som på grunn av få søkere ikke settes i gang neste skoleår.

- Vi er nødt til å gjøre noen reduksjoner i tilbudet så lenge vi har så sterk elevnedgang. Vi kan ikke ha klasser med en eller to elever i. Det viktigste er at det er ordentlig kvalitet over de tilbudene vi har. Jeg håper folk har forståelse for det, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Det er Midt-Østerdal videregående skole som merker søkenedgangen mest. Skoleåret 2018/19 vil det kun bli tilbudt studiespesialisering, og det blir trolig bare rundt 20 elever på skolen.

Tilbud viktigere enn sted

Av elevkullet på 29 elever ved Stor-Elvdal ungdomsskole, var det bare 15 som søkte seg til Midt-Østerdal videregående skole. De andre elevene søkte seg til andre skoler med tilbud som Midt-Østerdal ikke har.

- Det sier noe om at det er tilbudet og ikke stedet som er avgjørende for hvor elevene ønsker å gå, sier Gjestvang.

Fylkestinget vedtok i 2017 innføring av normtallsmodell som er førende for tilbudsstrukturen i Hedmark. Normtallet for å opprettholde et tilbud på yrkesfag er 9 elever, mens det er 18 elever på studieforberedende. Til tross for vedtaket om normtall sier Gjestvang at fylkesrådet også har brukt skjønn i noen tilfeller.

- Dette er fordi vi bestreber oss på å ha alle tilbud i alle regioner så langt det går, sier hun.

Vedtak 2. mai

Tilbud som ikke settes i gang på grunn av for få søkere blir lyst ut igjen påfølgende skoleår. Hvis det fortsatt er for lave søkertall blir ikke tilbudet lyst ut igjen.

10 tilbud på 4 skoler ble lyst ut på nytt i år etter for lav søkning i fjor uten at søkningen tok seg opp på nødvendig nivå. Disse blir ikke lyst ut igjen neste år.

Forslaget til tilbudsstrukturen sendes ut til fylkeskommunale råd og utvalg for uttalelse.

Fylkesrådet fatter sitt vedtak 2. mai.

Tilbudstruktur - sak til fylkesrådet.pdf