Fjøset på Fiskevollen innvies 14. juli

I 2017 fikk Sølensjøen Lotteierlag støtte fra Hedmark fylkeskommune og Kulturminnefondet til restaurering av «Fjøset» på Fiskevollen, som innvies i sommer.
Sist oppdatert 25.06.2018
Dugnadsgjeng på Fiskevollen, Rendalen

Søndmør tradisjonslaft utførte arbeidet med dugnadshjelp fra lotteierlaget/lotteierne. På dugnadsdagen ble det ryddet rundt og inni huset, og området rundt ble steinsatt av overskuddsstein fra grunnmuren.

Nå gjenstår enkel innredning og dekorasjoner med gamle gjenstander fra fisket og Fiskevollen før offisiell innvielse lørdag 14. juli. Fiskevollen har da en møteplass og et «museum» med en særegen historie til glede for både lotteiere og besøkende

På Fiskevollen har Sølensjøen Lotteierlag også tatt vare på tre opprinnelige bygninger: et naust, ei ljørbu og en kjell (garnhus) som var typiske for de opprinnelige hustypene på Vollen.

Husene ligger ved veien inn til Vollen og er det første kulturhistoriske og museale som møter tilreisende som vandrer inn på Fiskevollen. Husene og bruken er også sentrale elementer i historiefortellingen i guidede vandringer på Vollen.

Disse husene trenger stadig vedlikehold, og under årets dugnad ble det gjort nødvendig vedlikehold på fundamentet til kjellen av bygningskyndige lotteiere. Neste for tur er naustet, hvor det også er oppbevart to gamle trebåter som ble brukt i fisket fram til påhengsmotoren kom på 50-tallet.