Flere flytter til Hedmark

Innvandring og tilflytting bidrar til at vi blir flere innbyggere i fylket
Sist oppdatert 20.08.2019

Det bor nå 197 571 personer i Hedmark. Så langt i 2019 har det vært en vekst i folketallet på 165 personer. Veksten er på 0,1 %, mens Norge har hatt en vekst på 0,3 %.

Befolkningsveksten i Hedmark er på et høyere nivå nå enn i fjor, hvis man ser på utviklingen hittil i hele 2019. Samtidig ser vi at stadig flere fylker opplever nedgang i folketallet. Det gjelder nå for Troms, Finnmark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordene.

Innvandring og tilflytting

Veksten i folketallet i vårt fylke skyldes innvandring og innenlandsk tilflytting. Mens innvandringen er på et lavere nivå et for at par år siden, så er den likevel høyere enn i fjor. Innvandringen blir dermed det som gir det største bidrag til folketilveksten med en nettoinnvandring på 300 personer så langt i år.

Den innenlandske tilflytting har resultert i en nettotilflytting på ca. 100 personer. Det er også mer enn på det tilsvarende tidspunkt for et år siden. Den innenlandske tilflytting var også høy i 2017, men ellers har vi ikke hatt høyere tilflytting de siste ti år enn den vi har hatt så langt i år.

Fødselsunderskuddet vårt er markant med 244 flere døde enn fødte så langt i år. Hedmark har det største fødselsunderskudd i Norge etterfulgt av Oppland. Fødselsunderskuddet er høyere i år enn i 2018.

14 fylker har fødselsoverskudd og for dem blir dette et bidrag til befolkningsveksten. For Hedmark betyr fødselsunderskuddet at vi er avhengig av innvandringer og tilflytting for å få befolkningsvekst.

 

Halvparten av kommunene har vekst 

Blant kommunene har Ringsaker hatt den største vekst i folketallet. Også Stange har hatt en pen vekst, men den er dog lavere enn ved utgangen av 2. kvartal i fjor. Kongsvinger og Åsnes hadde folketallsnedgang i fjor, men dette er nå snudd til en vekst. Omvendt er det for Løten, Våler og Engerdal, som i fjor hadde vekst på dette tidspunktet, mens de nå har en reduksjon i folketallet.

Halvparten av fylkets kommuner har vekst, mens halvparten har hatt en reduksjon i folketallet.

Store regionale forskjeller

Ser vi alene på veksten i 2. kvartal fremgår det fødselsunderskuddet øker og at tilflyttingen er blitt redusert. Det positiv utviklingen kan altså ikke tilskrives det seneste kvartalet alene.

Blant regionene har Sør-Østerdalen og Hamarregionen lavere vekst enn i fjor, mens Kongsvingerregionen og Nord-Østerdalen har høyere vekst. Hamarregionen er likevel fortsatt den største bidragsyter til folketallet. Her er fødselsunderskuddet nå tilnærmet null. Sør-Østerdalen har både fødselsunderskudd og nettofraflytting og det resulterer i en vesentlig folketallsreduksjon.

 

Finn tall for egen kommune 

Du finner tall for folkevekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting for 2. kvartal alene fra år 2010-2019 for alle kommuner og regioner i dette vedlegget:

Befolkningsendringer 2. kvartal 2019.pdf

Har du spørsmål eller ønsker du tallene til eget bruk, kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen.