Se fylkestinget i opptak

Fylkestinget er nå ferdig. Du kan se hele møtet i opptak på nett-tv.
Sist oppdatert 11.06.2018
Fylkestingsalen med ordførerbord og talerstol

Plenumsmøtet var opprinnelig berammet til to dager. Fordi behandlingen av sakene tok kortere tid enn antatt, utgår dag 2.

Finn sakspapirer!

Se møtet i nett-tv!