Se møtet i fellesnemnda i opptak

Møtet i fellesnemnda er avsluttet. Du kan se møtet i arkivet.
Sist oppdatert 25.04.2018
Fellesnemnda i møterommet
Fellesnemnda består av de to fylkestingene i tillegg til fylkesrådet i Hedmark - 74 personer til sammen. Fellesnemnda er beslutningsorgan for sammenslåingsprosessen. Foto: Marit Thobiassen Strande

Se møtet i opptak!

Finn sakspapirer!