Folkehelseseminar om livskvalitet

Livskvalitet, arbeid og systematikk i planarbeid er blant temaene som tas opp på folkehelseseminaret 8. november.
Sist oppdatert 10.10.2018
Gutt som slapper av i et tre om sommeren

Seminaret arrangeres av Hedmark og Oppland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i de samme fylkene og KS.

Tema er tverrsektorielle samarbeidsstrukturer i kommunen. 

Målgruppe: Folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner 

Tid: 8. november klokka 10 - 15

Sted: Fylkeshuset i Hamar, Parkgata 64

Pris: 200 kroner, inkludert lunsj

Program

10.00 | Velkommen
v/ Liv Kaatorp, KS og Randi Wahlsten, Hedmark Fylkeskommune

10.05 | Sammenheng, prosess og systematikk i planarbeid
Hva det er viktig å vite mer om? Hvilke påvirkningsfaktorer finnes? Hvordan få mer kunnskap om hvilken grad disse er å finne i lokalsamfunnet? Hvordan få til medvirkning? Hvordan håndtere kunnskapen?
v/ professor Roar Amdam Høgskolen i Volda

11.00 | Pause

11.15  Livskvalitet som målskive - de nye livskvalitetsmålene
- bakgrunn og nytteverdi i folkehelsearbeidet
v/ Ragnhild Bagn Nes, Folkehelseinstituttet

12.00 | Lunsj

12.45 | Arbeid, kompetanse og folkehelse
Hvordan er sammenhengen mellom deltakelse i samfunnet, kompetanse og livskvalitet? Hvorfor er inkludering i arbeid- og samfunnsliv så viktig for Norge, arbeidslivet og den enkelte?
v/ Regiondirektør Bjørn Lien, NAV Innlandet

13.30 | Pause

13.45 | Hallingdalmodellen
- bruk av resultater fra måling av livskvalitet i arbeid for økt attraktivitet og samfunnsutvikling.
v/ Knut Arne Gurigard, Regionrådgiver Hallingdal

14.45 | Oppsummering ved Helsedirektoratet
v/Janne Strandrud, seniorrådgiver avdeling global helse og dokumentasjon og Mari Hagtvedt Vik, seniorrådgiver Avdeling levekår.

15.00 | Vel hjem!

Last ned programmet for seminaret.pdf

Meld deg på!