Forollhogna-konferansen 2019

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres i Ålen med spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. Påmelding innen 23. januar 2019.
Sist oppdatert 09.01.2019

Velkommen til Forollhogna-konferansen 2019 i Ålen!

Mandag 28.januar kl. 10 - 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen.

Programmet for konferansen er nå klart og inneholder mange spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. 

Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag kommer og formelt åpner konferansen! Kjente innledere er blant annet Per Jordhøy og Bolette Bele.

Konferansen er åpen for alle interesserte og er en viktig møteplass for utveksling av kunnskap, idèer og erfaringer!

Påmelding skjer til Holtålen kommune pr. telefon 72 41 76 00 eller epost@holtalen.kommune.no innen 23.januar, men gjerne så raskt som mulig.

Arrangør: Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune.