Første vegåpning i nye Rv 3/25-prosjektet

Mandag åpnet Budorvegen i Løten. I tillegg til opprusting av selve vegen har vegen fått ny bru, som går over traseen til nye Rv 3/25.
Sist oppdatert 20.08.2019
Ketil Sand, Per-Gunnar Sveen, Bente Elin Lilleøkseth, Anne Karin Torp Adolfsen og Taale Stensbye.
Åpnet Budorvegen bru: fra venstre prosjektdirektør i Skanska Ketil Sand, fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, ordfører i Løten Bente Elin Lilleøkseth, fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen og prosjektleder i Statens vegvesen Taale Stensbye. Foto: Marit Thobiassen Strande

Verken brua eller Budorvegen er helt ferdigstilt, men det som står igjen, blir utført uten at man trenger å stenge for trafikk.

Dermed var mandagens åpning den første permanente vegåpningen på nye Rv 3/25.

- Vi står oppå denne brua og ser ned på den nye veien, som er et stort prosjekt, og som skal være med å binde landet sammen. Den skal gi en bedre transportåre mellom nord og sør. Så er det også viktig at det blir gode løsninger for fylkesveger som blir berørt i forbindelse med en slik utbygging, som denne veien vi står på, sa fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

- 1400 biler i snitt

Han trakk fram spesielt økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet som to viktige punkter for oppgraderingen av fylkesvegen.

- Dette vil bety mye for både lokalbefolkningen og for de som bruker området i fritidssammenheng, sa han videre.

Ifølge ordfører i Løten, Bente Elin Lilleøkseth, kjører det i snitt 1400 biler daglig på Budorvegen.

Utbedret cirka 4 km

Utbedringsarbeidene på Budorvegen startet i desember 2018. Utbedringene er gjort på en cirka 4 kilometer lang strekning fra Rv 3/25 til Ringneskrysset. I tillegg er det anlagt en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Brenneriroa til nordre enden av Kjeldsrudvegen.

Statens vegvesen har gjennomført tiltakene på vegne av Hedmark fylkeskommune.