Fortsatt ledige plasser på fagskoleutdanning

Sammen med Storhamar videregående skole tilbyr Fagskolen Innlandet flere utdanningsløp innen helsefag.
Sist oppdatert 23.04.2018
Gammel hånd holder ung hånd

Disse videreutdanningsløpene kan du ta:

  • Demens og aldersspykiatri
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Rehabilitering
  • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Mer informasjon på Fagskolen Innlandet