Fortsatt vekst i Hedmark

30. september var det registrert 196 731 personer i Hedmark. Det er en økning på 541 innbyggere fra 1. januar. Tre av kommunene på Hedmarken øker mest.
Sist oppdatert 10.01.2018

Det er Hamar, Stange og Ringsaker som øker mest med henholdsvis 269, 236 og 219 flere innbyggere fra 1. januar til 30. september.

Hedmarks minste kommune, Engerdal, har hatt den største prosentvise økningen av kommunene i Hedmark med pluss 2,2 prosent Engerdal er nå over 1 300 innbyggere igjen, med en vekst på 28 personer siden 1. januar. 

De som har mistet flest innbyggere i år er Våler med minus 49, Tolga med minus 48 og Grue med minus 40.

Det er kun tilflytting som er årsaken til befolkningsveksten i Hedmark. Fødselsoverskuddet er på minus 277. Det vil si at det var 277 flere som døde enn som ble født i de tre første kvartalene i 2017. Samtidig var det en positiv netto innenlandsk tilflytting på 298 personer og en nettoinnvandring på 520 personer.

Når det gjelder veksten i 3. kvartal er det også Hamar som øker mest med 196 innbyggere.

Til tross for en beskjeden økning hele året sett under ett (pluss 4), øker Elverum mye i 3. kvartal med 51 innbyggere. Det samme gjelder Åmot, som har en nedgang på 34 innbyggere så langt i 2017, men en økning i 3. kvartal på 50 innbyggere. Dette kan forklares ved tilflytting av studenter på grunn av Høgskolen i Innlandet. Kommuner med høgskoler og universitet har større flytteaktivitet i 3. kvartal enn ellers i året, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stange og Ringsaker har også vekst i perioden med henholdsvis 90 og 47 flere innbyggere enn ved utgangen av juni. 

Kommunen som mister flest innbyggere i 3. kvartal er Tolga med minus 25, deretter kommer Løten og Sør-Odal med henholdsvis minus 31 og 21 innbyggere.

Oppland hadde en vekst på 249 innbyggere fra 1. januar til 30. september og har nå 189 728 innbyggere.