Fritt skolevalg eller ikke?

Skal det være fritt valg av videregående skole i Innlandet eller ikke? Dette jobber en arbeidsgruppe med, og forslaget de utarbeider, vil bli sendt på offentlig høring i mars.
Sist oppdatert 20.02.2019
Elever og lærere i et klasserom

I forbindelse med regionreformen skal det blant annet utarbeides lokal forskrift for inntak og formidling til videregående opplæring for Innlandet fylkeskommune.

Les mer på innlandetfylke.no