Fylkeskommunen tømmer bredbåndsfondet

For å støtte kommunene i arbeidet med å bygge ut bredbånd i hele Hedmark, tømmer Hedmark fylkeskommune bredbåndsfondet for 2018.
Sist oppdatert 15.11.2018
Thomas Breen og Egil Langseth
Fylkesråd Thomas Breen og prosjektleder Egil Langseth er opptatt av å få Hedmark ut av bredbåndsskyggen. Foto: Kate Langsethagen

Fordelingen av statlig Nkom-midler til bredbånd er klar, og det samme er prosjekter som får støtte fra fylkeskommunens eget bredbåndsfond. Fondet for 2018 er nå tømt. Det er fordelt prosjekter fra Nkom for nær 10 millioner kroner, mens fylkeskommunen bevilger over 30 millioner kroner.

- Kommunene har jobbet godt, og sammen klarer vi å løfte oss ut av bredbåndsskyggen. Men det er et tankekors at sammen med kommunene bruker vi over seks ganger så mye som staten. Det burde være et nasjonalt ansvar å bidra til at vi ikke får digitale klasseforskjeller, sier fylkesråd for næring Thomas Breen.

Systematisk jobbing i Hedmark

Hedmark fylkeskommune har jobbet strategisk og systematisk med bredbåndsutbygging de siste to årene. Det har bidratt det store løftet vi nå ser. Egil Langseth er ansatt som egen prosjektleder og bidrar til veiledning og kompetanseheving i kommunene.

- Dette er en modell hvor vi samarbeider med kommunene og de kommersielle aktørene der vi ser flere og større områder under ett. Det gir en lavere pris per husstand, og samtidig som vi ser kommersielle aktører tar større deler uten støtte, sier Langseth.

Årsaken til det, er at de fylkeskommunale midlene bidrar til risikoavlastning i områder som ellers ikke ville blitt bygget ut.

- Får man på plass infrastruktur i noen områder, så blir det kommersielt interessant å bygge ut i naboområdene. En samkjørt innsats mellom oss, kommunene og kommersielle utbyggere bidrar til mer utbygging, understreker Breen.

Eget bredbåndskart

Hedmark fylkeskommune har også utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områdene det er søkt om tilskudd til og de områdene som er under utlysning. Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent og videre status for utbygging.

Kart over bredbåndsutbygging i Hedmark

- For oss handler dette om å gi god service til både eiendomsmeglere, ansatte i kommunene og til innbyggere i Hedmark. Bredbånd betyr så mye for innbyggerne i det daglige, at de må få vite om og når deres område får bredbånd med skikkelig fart, sier Langseth.

Disse får støtte:

Bredbånd - støtte fra HFK.pdf

Bredbånd - støtte fra NKOM.pdf