Fylkestingets februarmøte er avlyst

Avlysningen av møtet i fylkestinget skyldes få saker til behandling.
Sist oppdatert 17.01.2019
Arnfinn Nergård
Fylkesordfører Arnfinn Nergård.

Fylkesordfører Arnfinn Nergård har vurdert at de få sakene som er meldt inn kan behandles i fylkestingets møte i april.

- Til fylkestingets møte i februar forelå bare noen få valgsaker. Disse valgsakene er det tidsnok å behandle i fylkestingets møte i april, og etter en henvendelse til gruppelederne var det full enighet om å avlyse komitedag og plenumsmøte i februar, sier Nergård.

Vanligvis har fylkestinget sitt første møte for året i mars, men på grunn av sammenslåingsprosessen med Oppland ble det satt opp et møte i Fellesnemnda i februar.

- Møtet i Fellesnemnda går som planlagt. Møtene i separate fylkesting er lagt i tilknytning til disse møtene - av rasjonelle hensyn. Ved at det da ble et møte en måned tidligere enn vanlig, førte dette dessverre til at få saker var klare til behandling, sier fylkesordføreren.

Neste møte i Hedmark fylkesting er komitémøte 23. april og plenumsmøte 29. og 30. april.