Fylkesveg 166 i Løten i rute

Den gamle undergangen på fylkesveg 166 i Løten er borte. – Når arbeidet er ferdig, blir det en helt annen verden for dem som er berørt, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.
Sist oppdatert 13.08.2018
Aud M. Riseng, Anne Karin Torp Adolfsen og Asgeir Skymoen
Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Aud M. Riseng, fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og byggeleder Asgeir Skymoen inspiserte byggeplassen etter at undergangen var fjernet, men før den nye undergangen kom på plass på fylkesveg 166 i Løten. Foto: Marit Thobiassen Strande

Forrige uke var det døgnkontinuerlig arbeid på fylkesveg 166 (Skolevegen) i Løten for å få på plass jernbaneundergangen til mandag morgen slik at togene på Rørosbanen kan kjøre mellom Hamar og Elverum igjen.

Den gamle undergangen ble fjernet, og ny undergang ble satt opp i løpet av helgen. På Rørosbanen er det nå tilrettelagt for to togspor over undergangen i tilfelle det skal bli aktuelt i framtida.

Trafikksikkerhet

Den nye undergangen vil bli mye sikrere både for bilister, syklister og fotgjengere.

- Det er sikkerhet og framkommelighet som er poenget med dette prosjektet. Det blir en mye bedre og sikrere hverdag for innbyggerne i Løten, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Hun forteller at den gamle undergangen var fra Rørosbanens opprinnelse i 1862.

- Den var tilpasset hest og kjerre, men i moderne tid var det en flaskehals, sier hun.

Ferdig i juni 2019

Arbeidet med fylkesveg 166 startet i februar. Når arbeidet er ferdig i juni 2019 blir det i tillegg til ny undergang på fylkesveg 166 ny gang- og sykkelveg og rundkjøring i krysset mellom fylkesveg 166 og 167 (Stasjonsvegen). Det blir også tilrettelagt for støyskjermingstiltak for beboerne i området. Dessuten benytter kommunen anledningen til å skifte ut rør knyttet til vann- og avløpsnettet.

Prosjektet har en kostnad på drøye 70 millioner kroner hvorav Hedmark fylkeskommune står for den største delen. Fylkeskommunen samarbeider med Bane Nor og Løten kommune. Det er Statens vegvesen som utfører arbeidet på vegne av de tre partene.