Gir 6,7 millioner kroner til utvikling av morgendagens helsetjenester

Mange av innlandets kommuner ligger langt over gjennomsnittet når det gjelder utgifter til helse- og omsorgstjenester. Hedmark fylkeskommune gir 6,7 millioner til helseklyngen Helse Inn til utvikling av bedre og billigere tjenester.
Sist oppdatert 03.04.2019
Thomas Breen (fra venstre), fylkesråd for næring og folkehelse, Ingrid Busterud, daglig leder i Helse Inn og Egil Utheim, strategisk rådgiver for innovasjon ved Sykehuset Innlandet, 
Hedmark fylkeskommune gir støtte til helseklyngen Helse Inn.
Thomas Breen, fylkesråd for næring og folkehelse, Ingrid Busterud, daglig leder i Helse Inn og Egil Utheim, strategisk rådgiver for innovasjon ved Sykehuset Innlandet, ser store fordeler ved etableringen av en folkehelseklynge.

Kostra-tallene viser at flertallet av innlandets kommuner ligger langt over gjennomsnittet på utgifter til helse- og omsorgstjenester. Enkelte kommuner bruker dobbelt som mye som gjennomsnittet per innbygger. Det er også ofte denne budsjettposten som øker, og kommunene får mer og mer ansvar uten at det følger med penger.

Innovasjon må til

Bedre samarbeid mellom hjem, kommune, frivilligheten og spesialisthelsetjenesten er oppskriften for å bidra til bedre og billigere tjenester i fremtiden. Hedmark fylkeskommune mener at dette kan løses gjennom innovasjon. Bevilgningen på 6,7 millioner kroner til Helse Inn skal sikre driften av klyngen de neste to årene. 

- Enkelt forklart skal Helse Inn bidra til å utvikle morgensdagens helsetjenester. Dårlig samarbeid mellom kommuner og sykehuset er en belastning for dem som trenger hjelp. I tillegg koster det mye når pasienter sendes frem og tilbake mellom sykehus og kommune. Bedre samarbeidsmodeller og teknologi vil gjøre hverdagen for innbyggere bedre og bidra positivt i kommunebudsjettene, sier fylkesråd for næring og folkehelse Thomas Breen.

- En gavepakke 

Daglig leder i Helse Inn Ingrid Busterud omtaler dette som en gavepakke til kommunene i innlandet.

- Det er gavepakke fordi nå kan vi rigge oss til med bemanning og teknologi som gjør at vi kan bistå alle kommunene i innlandet. Vi kan bidra med å utvikle innovasjonsprosjekter, skrive søknader og rigge samarbeidsprosjekter mellom kommuner. Klyngen er også en unik samarbeidsplattform for samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, som vi er helt avhengig av når vi skal skape framtidens helsetjenester, understreker Busterud.

Fordelen med en klynge er at en pluss en blir gjerne mer enn to. Busterud viser til at i et slikt samarbeid kan for eksempel kommuner gå sammen om store anskaffelser. 

- Da kan de stille krav på en helt annen måte når de får en helt annen kompetanse. I en klynge kan de lære av hverandre istedenfor at hver kommune skal prøve og feile – og gjøre den samme feilen. Vi bygger blant annet en fysisk og virtuell lab for demonstrering og utprøving av e-helse og velferdsteknologi, sier Ingrid Busterud.

Innovasjonsrådgiver ved sykehuset Innlandet Egil Utheim ser store muligheter i Helse Inn som en felles arena for helseinnovasjon i innlandet.

- Vi skal utvikle en framtidsrettet helsetjeneste i innlandet, og Helse Inn blir en viktig arena for å få til det.  For Sykehuset Innlandet er det viktig å samarbeide godt om de pasientene som trenger det mest. Vi må tilpasse oss pasientenes behov og utnytte de mulighetene som ligger i ny teknologi og nye arbeidsformer innenfor sykehusets og kommunenes rammer, sier Egil Utheim. 

Blir eldst først 

Eldrebølgen treffer innlandet først. I tillegg har vi de samme utfordringene som resten av landet med ungt utenforskap, økning i psykiske lidelser blant unge og flere med livsstilssykdommer.
- Vi vet at vi blir eldst først i innlandet. Vi blir flere og flere eldre og vi har ikke nok hender. Det haster med å få på plass systemer for at kommuner og sykehuset skal jobbe best mulig sammen og få til innovasjon for å sikre at vi klarer å ta vare på innbyggerne våre, uttrykker fylkesråd Thomas Breen. 

Utløser innovasjonsmidler 

Hedmark fylkeskommune har bidratt i flere år med utviklingen av helseklyngen. Utheim understreker at midlene er viktige for å skape resultater.
- Klyngesamarbeid mellom Sykehuset Innlandet, akademia, bedrifter og frivillige aktører i samarbeid utløste i fjor over 40 millioner kroner i friske midler til innovasjon innen helsesektoren. Så midlene fra Hedmark fylkeskommune bidrar i stor grad til å utløse andre midler som til sist kommer innbyggere i innlandet til gode. De midlene som nå er bevilget, utløser fort nye 70 millioner kroner til innlandet, forklarer Egil Utheim.

Blant annet har Helse Inn bidratt med å få plass prosjekter med bruk av VR-teknologi både i behandling av pasienter og opplæring av helsepersonell. 

- Det er ingen tvil om Helse Inn vil være en tung og viktig klynge i årene som kommer. Ikke bare viktig for innbyggere og kommuner i Innlandet, men også for å utvikle morgendagens løsninger for hele landet. Dette vil også skape vekst for næringslivet, sier Thomas Breen.