Gir Natur og Ungdom milliongave

I forbindelse med avviklingen av Energiråd Innlandet har eierne Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Eidsiva Energi besluttet å gi restmidlene på cirka en million kroner til Natur og Ungdom i Hedmark og Oppland.
Sist oppdatert 10.05.2019
Even Aleksander Hagen og Anne Karin Torp Adolfsen overrekker sjekk til Mari Strugstad Qviller,
Torsdag overrakte fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen en sjekk på 1 million kroner til leder for Natur og Ungdom i Hedmark Mari Strugstad Qviller. Foto: Kate Langsethagen

Da Energiråd Innlandet ble avviklet i 2018, anbefalte styret at de resterende midlene skulle gå til et formål som støtter opp under selskapets vedtekter om å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Eierne ønsket at målgruppen skulle være barn og unge. 

- Særlig det siste året har vi sett et voksende klimaengasjement blant ungdom, blant annet gjennom de mange klimastreikene. Vi tar ungdom på alvor, og ønsker å vise støtte til det viktige arbeidet de gjør, sier fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen.

Han legger til at både Hedmark og Oppland har stort fokus på det grønne skiftet, bærekraft og miljø.

Ungdom og klima prioriteres

- Vi valgte Natur og Ungdom fordi har mange aktive lokallag og vi sikrer dermed at det blir jobbet med kunnskap og informasjon for mange ungdommer i hele Innlandet, sier fylkesråd for miljø Anne Karin Torp Adolfsen.

Mari Strugstad Qviller mottok prisen på vegne av begge fylkeslagene, og er svært fornøyd med at klima og ungdom prioriteres. 

- Innlandet Natur og Ungdom setter stor pris på pengene, og vet at dette kommer til å føre til mye og økt aktivitet for en stor gruppe ungdom i alle aldersgrupper. Klimautfordringer er den viktigste saken for framtida, og vi er svært takknemlige for at vi nå får muligheten til å bidra i enda større grad til at det settes på dagsorden, sier leder av Natur og Ungdom Hedmark. 

Derfor ble det Natur og Ungdom

  • Organisasjonen har en tydelig Innlandsforankring, med flere aktive lokallag. Dette er i tråd med Energiråd Innlandets forankring samt fokuset på handlingskompetanse og konkrete aktiviteter.
  • Organisasjonen er drevet av ungdom og har økt engasjement hos andre ungdommer som ett prioritert fokusområde, i tillegg til at det arbeides med å etablere ny aktivitet. Vi har vurdert at tildeling til denne organisasjonen gir størst sannsynlighet for varig organisasjonsbygging innen energi og klimaområdet for barn og unge på lokalt nivå i Innlandet.
  • Vi antar også at denne søknaden gir grunnlag for å nå flest mulig ungdommer i hele Innlandsregionen med et budskap og konkrete aktiviteter.
  • Det spesifiseres i søknaden at klima og energispørsmål gis hovedfokus fremfor andre miljøsaker, noe som samstemmer godt med Energiråd Innlandets formål.
  • Ser særlig på Innlandsseminaret som et positivt tiltak, anser dette som en god oppfølger til Energiråd Innlandets Ung@miljø.
  • Mesteparten av arbeidet i organisasjonen utføres basert på frivillighet, så man kan anta at midlene vil strekke langt i form av gjennomførte aktiviteter.

Innlandsseminar og informasjon

I tildelingsbrevet settes det noen krav til hvordan pengene skal brukes. Blant annet skal de brukes på videreutvikling av minimum to innlandsseminarer, ett i Hedmark og ett i Oppland. Det skal inviteres bred til disse seminarene slik at flest mulig ungdommer har anledning til å delta.

Giverne forventer også at midlene brukes på å styrke aktivt arbeid i eksisterende og nye lokallag.

Dessuten ønsker giverne at Natur og Ungdom jobber med å spre informasjon og engasjement rundt aktiviteter de setter i gang.