Gjøsegården fredet

Kurbygningen «Slottet» på Gjøsegråden i Kongsvinger har blitt fredet av Riksantikvaren.
Sist oppdatert 16.10.2018
Slottet på Gjøsegården: hvit bygning på to etasjer
Bygningen «Slottet» inneholdt værelser for lungesyke som fikk behandling på Gjøsegården under tiden det var sanatorium på gården, fra 1894 til 1941. Foto: Agnethe Jovall

Kulturminneavdelingen i Hedmark fylkeskommune har vært en sentral aktør gjennom mange år i det omfattende prosjektet med bevaring, restaurering og fredning av «Slottet». Fredag ble fredningen vedtatt ved en markering på Gjøsegården med naboer, venner og håndverker til stede.

Bildet: Antikvar Agnethe Jovall, som utarbeidet fredningssaken fra Hedmark fylkeksommunes side, leder markeringen på Gjøsegården. På hver side av henne er eier Fredrik Jonassen og hans datter Louise Margareta Erichsen. Foto: Tore Lahn

-------

Formålet med fredningen er å bevare kurbygningen som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et tidlig tuberkulosesanatorium i sveitserstil.

«Slottet» er en laftet bygning fra 1700-tallet, som opprinnelig var en loftsbygning i to etasjer med tingstue i første etasje. Bygningen inneholdt værelser for lungesyke som fikk behandling på Gjøsegården under tiden det var sanatorium på gården, fra 1894 til 1941.

Bygningen har en sjeldent rik utsmykning i sveitserstil med verandaer i to etasjer rundt hele bygningen slik at pasientene skulle få rikelig med frisk luft.

Tuberkulose var en sykdom som rammet befolkningen hardt på den tiden da sanatoriet ble opprettet, og sanatoriet ble drevet etter datidens mest moderne kurmetoder.