Gleder seg over ny asfalt

Direktør ved Hernes Institutt Ole Jo Kristoffersen er veldig fornøyd med at fylkesveg 542 blir utbedret.
Sist oppdatert 27.06.2019
Bjørn Olav Heesbråten og Arnfinn Trosterud fra Statens vegvesen, fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og direktør ved Hernes Institutt Ole Jo Kristoffersen.
Gleder seg over ny asfalt på fylkesveg 542 i Hernes: fra venstre: Bjørn Olav Heesbråten og Arnfinn Trosterud fra Statens vegvesen, fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og direktør ved Hernes Institutt Ole Jo Kristoffersen.

I disse dager får nesten 8,5 kilometer av fylkesveg 542, som går forbi Hernes Institutt i Elverum kommune nytt dekke.

- Vi setter stor pris på at det gjøres noe med vegen nå, den har vært dårlig lenge, sier Kristoffersen.

Det jobber om lag 40 personer på Hernes Institutt. I tillegg til pasienter og vareleveringer til instituttet er det rundt 100 personer som kjører til instituttet daglig.

- De fastboende i området har levd i en situasjon med dårlig trafikksikkerhet på grunn av all trafikken til og fra oss. Det har rett og slett vært en belastning for lokalbefolkningen, og dette har vært en viktig grunn til at vi har jobbet en stund for å få utbedret vegen, sier Kristoffersen.

Ferdig cirka 5. juli

For en stund tilbake tok han kontakt med Elverum kommune for å få kommunen til å sette fylkesveg 542 på prioriteringslisten som kommunene sender inn til fylkeskommunen. Han har også hatt e-postkontakt med fylkesråd for samferdsel i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen.

Nå gleder Kristoffersen seg over at arbeidet på vegen er godt i gang. Hvis alt går etter planen skal vegen være ferdig oppgradert innen fredag 5. juli.

- Jeg forstår godt Kristoffersens glede! Jeg er glad for alle prosjekter vi får gjennomført, og vi har knakende dyktige folk i Statens vegvesen som får mye ut av tilgjengelige ressurser. Vi har valgt å satse stort på vedlikehold framfor nyinvesteringer på fylkesvegene. På denne måten får vi langt flere veier som framstår som nye etter grundig rehabilitering. Det er viktig at folk og næringsliv opplever god framkommelighet og trygghet på fylkesvegene, og vi er sikre på at dette er måten å jobbe på for å få mest mulig veg for pengene, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Mer penger til veg

Hedmark fylkeskommune har gitt økte bevilgninger til utbedringer av fylkesveger, og det er Statens vegvesen som håndterer vedlikeholdsarbeidet på vegne av fylkeskommunen.

- Statens vegvesen har gjennomført tiltak som vil gi en bedre situasjon på vegnettet for veldig mange brukere. Selv om det er mange veger som gjenstår, er det et stort skritt i riktig retning, sier fylkesråden. 

Til sammen skal det i år legges 187 kilometer asfalt i hele fylket innen 1. oktober.