Handlingsprogram på høring

Handlingsprogram for Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen sendes på høring med frist 20. august.
Sist oppdatert 15.06.2018
Røros bergstad - historisk bilde

Regionplanen, som er felles for de to fylkene, ble vedtatt i 2011, og er førende for hvordan Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner forvalter verdensarvområdet. Planen realiseres gjennom toårige handlingsprogram.

Høringsutkast og mer informasjon